Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli-Mini

ACO Muli-Mini je slobodnostojeća prepumpna stanica koja se sastoji od potopne pumpe i polietilenskog kućišta u kojem je smještena potopna pumpa.

Isporučuje se sa kompletno montiranim potisnim cjevovodom, koji uključuje nepovratni ventil sa kuglom, zasunom, potisnom cijevi od nehrđajućeg čelika i kompenzatorom za spoj na potisni cjevovod.

Spremnik ima rupe za sidrenje u podlozi za osiguranje od djelovanja uzgonskih sila u slučaju poplave. Pri dnu spremnika se nalazi priključak za spoj ručne membranske pumpe koja se koristi za potpuno pražnjenje spremnika ili u slučajevima kada je pumpa van pogona. Spremnik ima uljeve sa bočne i gornje strane kako bi se olakšalo priključivanje odvodnog sistema na uređaj sa gornje strane se nalazi i priključak za odzraku, revizioni poklopac i priključak za crijeva pneumatsko upravljanje. Radom stanice upravlja aktivno pneumatsko upravljanje, koje osigurava visoku pouzdanost rada.

ACO Muli-Mini se isporučuje u mono i duo izvedbi (sa jednom ili dvije pumpe).

Prednosti proizvoda
 • Spremna za ugradnju
 • Ergonomske ručke za nošenje
 • Odabir različitih visina priključka uljeva
 • Velika korisna zapremina – do 140 l
 • Sve komponenete su od materijala velike hemijske otpornosti
 • Pogodna za ugradnju iza separatora masti do NS 4
 • Pumpa se može rastaviti bez alata
 • Idealna za naknadnu ugradnju, lako prolazi kroz vrata 700 mm
 • Mala težina
Podaci za narudžbu
TipSnaga
motora
P1
[kW]
Snaga
motora
P2
[kW]
Potro-
šnja

[A]
Napon


[V]
R


[U/min]
Granu-
lacija

[mm]
Visina
uljeva
Z1
[l]
Visina
uljeva
Z2
[l]
Uljev
odozgo

[l]
Ukupno


[l]
Težina


[kg]
Broj
artikla


Muli-Mini MDP 1.10.70.551.340029003860108140190501206.00.05
Muli-Mini MDP 1.21.51.12.640029003860108140190541206.00.06
Muli-Mini MWP 1.10.80.553.623029003860108140190501206.00.07
Muli-Mini MWP 1.21.81.18.223029003860108140190541206.00.08
TipVisina dizanjaProtok Q zavisno od visine dizanja HTemperatura otpadne vode
2 m4 m6 m8 m10 m12 mNormalnaMaksimalna
[m][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][°C][°C]
Muli-Mini MDP 1.12 – 8.24.94.33.22.04065

Muli-Mini MDP 1.22 – 11.67.26.45.54.63.41.54065

Muli-Mini MWP 1.12 – 8.24.94.33.22.04065

Muli-Mini MWP 1.22 – 11.67.26.45.54.63.41.54065

Opis proizvodaBr. artiklaTehnički crtežOpisni tekst
ACO Muli-Mini MDP 1.11206.00.05pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini MDP 1.21206.00.06pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini MWP 1.11206.00.07pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini MWP 1.21206.00.08pdf | dwgdocx
Prednosti proizvoda
 • Spremna za ugradnju
 • Ergonomske ručke za nošenje
 • Odabir različitih visina priključka uljeva
 • Velika korisna zapremina – do 140 l
 • Sve komponenete su od materijala velike hemijske otpornosti
 • Pogodna za ugradnju iza separatora masti do NS 4
 • Pumpa se može rastaviti bez alata
 • Idealna za naknadnu ugradnju, lako prolazi kroz vrata 700 mm
 • Mala težina
Podaci za narudžbu
TipSnaga
motora
P1
[kW]
Snaga
motora
P2
[kW]
Potro-
šnja

[A]
Napon


[V]
R


[U/min]
Granu-
lacija

[mm]
Visina
uljeva
Z1
[l]
Visina
uljeva
Z2
[l]
Uljev
odozgo

[l]
Ukupno


[l]
Težina


[kg]
Broj
artikla


Muli-Mini DDP 1.10.70.551.340029003855100130195661206.00.01
Muli-Mini DDP 1.21.51.12.640029003855100130195741206.00.02
Muli-Mini DWP 1.10.80.553.623029003855100130195661206.00.03
Muli-Mini DWP 1.21.81.18.223029003855100130195741206.00.04
TipVisina dizanjaProtok Q zavisno od visine dizanja HTemperatura otpadne vode
2 m4 m6 m8 m10 m12 mNormalnaMaksimalna
[m][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][°C][°C]
Muli-Mini DDP 1.12 – 8.24.94.33.22.04065

Muli-Mini DDP 1.22 – 11.67.26.45.54.63.41.54065

Muli-Mini DWP 1.12 – 11.64.94.33.22.04065

Muli-Mini DWP 1.22 – 11.67.26.45.54.63.41.54065

Opis proizvodaBr. artiklaTehnički crtežOpisni tekst
ACO Muli-Mini DDP 1.11206.00.01pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini DDP 1.21206.00.02pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini DWP 1.11206.00.03pdf | dwgdocx
ACO Muli-Mini DWP 1.21206.00.04pdf | dwgdocx