Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Svaki detalj sistema ACO XtraDrain je osmišljen kako bi se osigurala praktičnost i jednostavnost korištenja. Kompozitni materijal izuzetno visokog kvaliteta nudi malu težinu i visoku stabilnost. Idealan za oblikovanje otvorenih prostora, vrtova i krajolika, klasa nosivosti do D400.


Prednosti proizvoda

  • Izrađen od visokokvalitetnog polipropilena
  • Dostupan sa pocinčanim (za teški saobraćaj) ili kompozitnim (za saobraćaj osobnih i dostavnih vozila) zaštitnim rubom
  • Hex Rib Technologija za sigurnu ugradnju - kompletno tijelo kanala se oblaže betonom
  • Namijenjen za odvodnju terasa, pješačkih i biciklističkih staza, terena za rekreaciju, parkirališta
  • Klase nosivosti od A15 – D400, u skladu sa BAS EN 1433


Pregled sistema
Isječak iz tehničkog kataloga N23_XtraDrain_XtraLinepdf
Prospekt sa rješenjima za linijsku odvodnjupdf
ACO XtraDrain 100 kanal dužine 1.0 m visine 7,5 cmpdf
ACO XtraDrain 100 kanal dužine 1.0 m visine 10 cmpdf
ACO XtraDrain 100 kanal dužine 1.0 m visine 15 cmpdf
ACO XtraDrain 150 kanal dužine 1.0 m visine 21 cmpdf
ACO XtraDrain 200 kanal dužine 1.0 m visine 26,5 cmpdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom - asfalt B125pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom - asfalt C250pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom - pločnik C250pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom i šlic rešetkom - pločnik B125pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom i šlic rešetkom - pločnik C250pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom za fasade - pločnik B125pdf
ACO XtraDrain sa kompozitnim rubom za fasade - pločnik A15pdf
ACO XtraDrain sa pocinčanim rubom - asfalt D400pdf
ACO XtraDrain sa pocinčanim rubom - pločnik B125pdf
ACO XtraDrain sa pocinčanim rubom - pločnik D400pdf
ACO XtraDrain 100docx
ACO XtraDrain 100 sa kompozitnim rubomdocx
ACO XtraDrain 100 sa pocinčanim rubomdocx
ACO XtraDrain 150docx
ACO XtraDrain 150 sa kompozitnim rubomdocx
ACO XtraDrain 150 sa pocinčanim rubomdocx
ACO XtraDrain 200docx
ACO XtraDrain 200 sa kompozitnim rubomdocx
ACO XtraDrain 200 sa pocinčanim rubomdocx
Izjava o svojstvima za proizvod ACO Drain® XtraDrain pdf