Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Izazovi projektovanja, izgradnje i održavanja magistralnih puteva odnose se na održavanje ravne površine, odvodnjavanje na malom nagibu puta i bezbijedan prolazak vodozemaca. ACO nudi sveobuhvatna rješenja za ove izazove, obezbeđujući efikasno odvodnjavanje, udobnost i sigurnost.

Ujednačena površina kolovoza i zaštita od propadanja

Narušavanje kolovozne površine u zoni slivnika i šaht poklopaca, može da dovede do opasnosti po prevozna sredstva i putnike. Zbog toga je jako važno predvidjeti sisteme odvodnjavanja čija konstrukcija omogućuje prenos opterećenja bez oštećenja kolovoza.

Odvodnjavanje pri malim nagibima

Efikasno odvodnjavanje otklanja opasnost od gubljenja kontrole nad prevoznim sredstvom u krivinama. Zbog toga sistemi za odvodnju moraju imati odgovarajući hidraulički kapacitet i dizajn koji omogućava efikasno odvodnjavanje i pri malim količinama padavina.

Zaštita vodozemaca

Putne trase često presjecaju migracione puteve vodozemaca, gmizavaca i ostalog živog svijeta. To predstavlja opasnost po životinje ali i ljude i vozila. Predviđanjem posebnih elemenata koji omogućavaju neometan prolaz sitnih životinja, ovi rizici se isključuju.

 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji
 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimerbetona
 • Klasa opterećenja D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Modularni ulični PP slivnik sa livenoželjeznom rešetkom
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM brtve

 • Amortizirajuća ispuna integrisana u ram poklopca
 • Ne postoji kontakt između rama poklopca i šahta
 • Bez osetljive spojnice
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomjernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm
 • Zaštitni tuneli za prolaz vodozemaca
 • Izrađeni od polimerbetona za visoku izdržljivost
 • Sistemsko rješenje sa više varijacija
 • Klasa opterećenja D400 prema BAS EN 1433
 • Monolitni sistem osigurava stabilnost