Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sigurnost je glavni cilj kod projektovanja ulica, saobraćajnica ili bilo koje prometne površine. Brzo i efikasno odvodnjavanje, bez višestrukih ili odvojivih dijelova sistema, zatim protukliznost samo su neke od karakteristika ACO proizvoda namijenjenih za odvodnjavanje površinskih voda sa ulica.


 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u antracit boji

 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlic ulivnih rubova za različita područja primjene
 • Klase nosivosti A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulička efikasnost i kapacitet skladištenja

 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimernog betona
 • Klasa nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje - revizioni elementi

 • Modularni ulični PP slivnik sa livenoželjeznom rešetkom
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM brtve

 • Slivna rešetka za saobraćajnice visokog intenziteta prometa
 • Pogodna za pješačke i biciklističke staze zbog smanjenih otvora
 • Obostrano otvaranje rešetke za teški promet
 • Rešetka opremljena elastomernim ulošcima i sa bezvijčanim zaključavanjem

 • Amortizujuća ispuna integrisana u ram
 • Ne postoji kontakt između rama šaht poklopca i šahta
 • Bez osjetljive spojnice
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomjernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm