Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Kompanija ACO nakon 40 godina kontinuiranog ulaganja u razvoj kanala za linijsku odvodnju opet podiže ljestvicu na najviši nivo. Postoji ozbiljan problem mogućeg zagađenja podzemnih voda usljed ispiranja opasnih materija sa saobraćajnih i ostalih površina (teški metali, prašina sa kočionih obloga, benzini, ulja, sitni elementi auto guma i sl.). Suočen sa tom činjenicom, naš stručni tim ponudio je inovativno rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrisane u tijelo kanala.

Kod konvencionalnih kanala za odvodnju oborinskih voda određeni dio vode na putu do ispuštanja nekontrolisano se gubi zbog propusnih spojeva kanala. Novi ACO Multiline Seal in kanali doprinose ciljanom ispuštanju i obradi površinske vode što potvrđuje dugogodišnje ispitivanje i potvrda IKT - Instituta za podzemnu infrastrukturu (Gelsenkirchen).

Karakteristike ACO Multiline kanala sa Seal in tehnologijom:
  • Apsolutna vodonepropusnost kanala zbog integrisane EPDM brtve na spoju kanala
  • Robusno tijelo kanala dodatno je naglašeno poboljšanom konstrukcijom što doprinosi optimiziranju postupaka ugradnje. Iz tog razloga se kvalitet betona za ugradnju kanala smanjuje na C12/15 za klase nosivosti od A15 do C250
  • Jednostavno i precizno spajanje kanala umetanjem odozgo ne utiče na jednostavnost i brzinu ugradnje
  • Poboljšano samočišćenje kanala zbog izuzetno glatkih i neprekidnih spojeva kanala što dodatno ubrzava i protok vode kroz sam kanal

Jednostavno spajanje kanala

Lagano rukovanje kanalima

Robusnost tijela kanala

Poboljšano samočišćenje kanala

ACO Multiline Seal in kanali proizvode se u svijetlim širinama od 100, 150 i 200 mm, a primjenjivi su za klase nosivosti A15 do E600 prema BAS EN 1433. Zaštitni rubovi kanala za polaganje i umetanje Drainlock pokrovnih rešetki dostupni su u pocinčanom ili nehrđajućem čeliku, a pokrovne rešetke Multiline Seal in sistema kanala proizvode se iz pocinčanog ili nehrđajućeg čelika, livenog željeza i plastike, za klase nosivosti od A15 do E600.

Za potrebe uređenja rezidencijalnih objekata i dizajniranja modernih javnih površina nudimo i diskretne odvodne rešetke sa uskim šlicem ACO SlotTop kao i pokrovne rešetke sa integrisanim LED rasvjetnim tijelima.


Preduhitrimo nepopravljivu štetu već u ranoj fazi

Padavine koje protiču saobraćajnim površinama sadrže znatno više onečišćenja nego što mislimo. Nečistoće su za vrijeme padavina neizbježno saprane sa građevina i saobraćajnica i odlaze u podzemne vode gdje mogu izazvati velike štete. Nerijetko sadrže teške metale, mineralna ulja, razne sedimente i naftne derivate.

Suočen sa ozbiljnim problemom mogućeg zagađenja podzemnih voda usljed ispiranja opasnih tvari sa saobraćajnih i ostalih površina, ACO stručni tim ponudio je inovativno Seal-in rješenje za apsolutnu vodonepropusnost spoja korištenjem gumene brtve integrisane u tijelo kanala.