Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sigurnost, trajnost i efikasnost glavni su zahtjevi za infrastrukturu današnjice. ACO CityTop poklopci pružaju optimalna rješenja za dobro poznate probleme koji se odnose na nedostatak mase, ubrzano trošenje te otežano rukovanje i ugradnju. Brigom za detalje i dizajn, hidraulički i vizuelno privlačni, ACO tehničkim rješenjima za specifične zahtjeve kod gradnje današnjih saobraćajnica visokog intenziteta i tunelskih objekata nudi poklopce najviše kvalitete i sigurnosti.

Prednosti proizvoda:
  • Samonivelirajući BITUPLAN® ram za vertikalno slijeganje poklopca u ravan sa habajućim slojem asfalta
  • Izbjegava se direktan prijenos sila na okno
  • Trajni PEWEPREN® uložak od sintetičkog elastomera
  • Pouzdano postavljanje poklopca zahvaljujući dodatnim stabilizacijskim utorima
  • Moguća ugradnja dodatne opreme protiv krađe

CityTop P Bituplan 160

Teleskopski poklopac okna svijetle širine 605 mm, od livenog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni liv), sa okruglim samonivelirajućim BITUPLAN® ramom od livenog željeza za ugradnju direktno u habajući sloj asfalta, sa Pewepren® uloškom protiv klaparanja debljine 10 mm postavljenog direktno u ram bez mogućnosti ispadanja, izrađen od sintetičkog elastomera, sa livenoželjeznim teleskopskim prstenom, klase nosivosti D400 (BAS EN 124), sa dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja usljed saobraćaja, sa/bez ventilacionih otvora, sa/bez zaštitnog premaza, za visinu ugradnje od 17,0 do 23,0 cm. Moguće je poručiti i dodatni pribor protiv krađe. Vanjski promjer rama 860 mm, visina rama 160 mm, masa 103-106,0 kg. Čvrstoća na pritisak od 1,6 N/mm2.

Ugradnja se vrši prema uputama proizvođača.

CityTop P Bituplan 140

Teleskopski poklopac okna svijetle širine 605 mm, od livenog željeza EN-GJS-500-7 (nodularni liv), sa okruglim samonivelirajućim BITUPLAN® ramom od livenog željeza za ugradnju direktno u habajući sloj asfalta, sa Pewepren® uloškom protiv klaparanja debljine 10 mm postavljenog direktno u ram bez mogućnosti ispadanja, izrađen od sintetičkog elastomera, sa livenoželjeznim teleskopskim prstenom, klase nosivosti D400 (BAS EN 124), sa dva bezvijčana elementa za zaključavanje koji ne zahtijevaju održavanje i potpuno su sigurni od podizanja usljed saobraćaja, sa/bez ventilacionih otvora, sa/bez zaštitnog premaza, za visinu ugradnje od 15,0 do 20,0 cm. Moguće je poručiti i dodatni pribor protiv krađe. Vanjski promjer rama 860 mm, visina rama 140 mm, masa 101,0 kg. Čvrstoća na pritisak od 1,6 N/mm2.

Ugradnja se vrši prema uputama proizvođača.

Tehnički list ACO CityTop P Bituplan 160mmpdf
Tehnički list ACO CityTop P Bituplan 140mmpdf
Tehnički list ACO CityTop P FIXpdf
Tehnički list ACO CityTop P LIFT kvadratnipdf
Tehnički list ACO CityTop P LIFT okruglipdf
Tehnički list ACO CityTop P RSSpdf
Tehnički list ACO CityTop P SBXpdf
Tehnički list ACO CityTop P slivni poklopacpdf