Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Za industrijske površine poput logističkih centara, brodogradilišta, kontejnerskih teminala ili aerodroma, važe posebni zahtjevi među kojima je najvažniji klasa opterećenja (E600 ili F900), gust promet i velika slivna površina koja se mora efikasno i brzo odvoditi.


 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u antracit boji

 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlic ulivnih rubova za različita područja primjene
 • Klase nosivosti A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulička efikasnost i kapacitet skladištenja

 • Kanal od polimernog betona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nominalne širine
 • Zaštitni rub i rešetka od livenog željeza
 • Klasa opterećenja do F900, prema BAS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja rešetke

 • Separatori od armiranog betona, plastike ili GRP
 • Raznolikost u veličinama za sve namjene
 • Opcije i pribori za lagano održavanje

 • Separator teških metala, sistem za tretman površinske vode sa integrisanim taložnikom uklanja ne samo grube i fine čestice sedimenata metodom sedimentacije i filtracije, nego isto tako i otopine teških metala i ugljikovodika koji se nalaze sadržani u otpadnoj vodi.
 • Projektovan je za upotrebu na izuzetno frekventnim saobraćajnicama, parkinzima, komercijalnim zonama itd. U skladu sa DWA M 153 klasificiran je slično kao sistem za sedimentaciju, tip D12 filtera i kanal vrijednosti 0,25.

 • Slivna rešetka za saobraćajnice visokog intenziteta prometa
 • Pogodna za pješačke i biciklističke staze zbog smanjenih otvora
 • Obostrano otvaranje rešetke za teški promet
 • Rešetka opremljena elastomernim ulošcima i sa bezvijčanim zaključavanjem

 • Amortizujuća ispuna integrisana u ram
 • Ne postoji kontakt između rama šaht poklopca i šahta
 • Bez osjetljive spojnice
 • Rasterećenje kanalizacionog okna od prekomjernog pritiska
 • Smanjenje buke i pojave pukotina u asfaltu
 • Fleksibilna visina ugradnje 170 - 230 mm

 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez upotrebe spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja

 • Kontroliše protok pražnjenja u otvoreni vodotok ili kanalizacionu mrežu
 • Obezbjeđuje predvidljivu kontrolu
 • Smanjuje rizik od blokade
 • Smanjuje potrebu za održavanjem
 • Otporan na koroziju
 • Jednostavna instalacija