Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Visoki zahtjevi kod sistema odvodnje mostova postavljeni su zbog velike sigurnosti saobraćaja, te da se zaštiti skupa infrastruktura. Sistem odvodnje mostova takođe mora zadovoljiti specijalne zahtjeve mostovskih konstrukcija: prilagođenost mostovima od armiranog betona ili zahtjevima posebnih konstrukcijskih mjera (uz poštivanje pomjeranja konstrukcije velikih čeličnih mostova usljed dilatacija).


Zbog optimalnog hidrauličkog kapaciteta mostovskih slivnika, oni se obično montiraju na strani, uz ivičnjak.

1Bezvijčani zasun iz nehrđajućeg čelika
2Multitop slivna rešetka - otvaranje do 110°
3Korpa za prihvat krupnog otpada
4Pewerpren uložak protiv klaparanja
5Gornji dio podesiv po visini, moguća regulacija bočnog nagiba
6Donji dio slivnika sa prirubnicom
7Nosači za olakšanu ugradnju
8Vijci na prirubnici za uklješenje hidoizolaciji
9Zatezni prsten za uklješenje hidroizolacije i podešavanje visine pokrovne rešetke
10Prirubnica za uklještenje hidroizolacije sa drenažnim otvorima
11Opcioni otvori za odvodnju sa perforacijom za izbijanje
Mostovski slivnik HSD 2 DN 100 - vertikalni pdf | dwg
Mostovski slivnik HSD 2 DN 100 - horizontalnipdf | dwg
Mostovski slivnik HSD 2 DN 150 - vertikalnipdf | dwg
Mostovski slivnik HSD 2 DN 150 - horizontalnipdf | dwg
Mostovski slivnik HSD 2 DN 100 - vertikalni docx
Mostovski slivnik HSD 2 DN 100 - horizontalnidocx
Mostovski slivnik HSD 2 DN 150 - vertikalnidocx
Mostovski slivnik HSD 2 DN 150 - horizontalnidocx