Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Stormbrixx

ACO Stormbrixx je jedinstven, patentiran sistem plastičnih skladišnih blokova za zbrinjavanje oborinske vode. Dizajniran za infiltraciju i retenciju oborinskih voda. Stormbrixxova univerzalnost omogućava njegovu primjenu u svim građevinskim okruženjima kao samostalno rješenje ili kao dio održivog sistema površinske odvodnje.

ACO Stormbrixx može se koristiti za ugradnju podzemnoga (rovovskog) infiltracijskog sistema.
Upotrebljen za tu svrhu Stormbrixx pruža sljedeće mogućnosti i prednosti:

 • Sistem plitke ugradnje koncipiran da se iskoristi što veća kontaktna površina čime se povećava stopa infiltracije u tlo i time smanjuje potreban retencijski volumen
 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Mogućnost kontrole širenja mulja, to jest njegova zadržavanja u sistemu, inteligentnom upotrebom geotekstila - izradom sedimentacijskih komora
 • Uklanjanje mulja iz sistema koji ugrožava njegovu funkcionalnost (smanjuje propusnost) obavlja se bez kopanja i drugih građevinskih intervencija
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)
 • Inspekcijski se blok može upotrijebiti kao taložnik integrisan u sistem
 • Mogućnost priključenja cijevi do DN 200 izravno u blokove te do DN 400 u inspekcijski blok
 • Inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje (visokotlačnim peračima) jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 pružaju inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje jednostavan i cjenovno povoljan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz cijeli sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim "magistralama" prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez oštrih uglova na kojima kamere mogu zaglaviti
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućavaju uklapanje elemenata jedan u drugi time znatno smanjujući potreban prostor za skladištenje
 • Tlocrtni oblik sistema prilagođavamo prostoru koji imamo na raspolaganju.

ACO Stormbrixx može se koristiti za gradnju podzemnog retencijskog sistema ili spremnika za vodu. Upotrebljen za tu svrhu Stormbrixx pruža sljedeće mogućnosti i prednosti:

 • Patentirani sistem spajanja polublokova zidarskim preklopom osigurava čvrstoću i stabilnost sistema
 • Inspekcijski blok omogućava opremi za inspekciju (CCTV-kamerama) i čišćenje (visokotlačnim peračima) jednostavan pristup sistemu
 • Inspekcijski priključci profila DN 150 inspekcijskoj opremi i opremi za čišćenje pružaju jednostavan pristup sistemu
 • Otvorena struktura sistema (blokovi bez pregrada) omogućava jednostavno kretanje opreme za inspekciju i čišćenje kroz cijeli sistem
 • Konstrukcija polublokova sa inspekcijskim "magistralama" prilagođena je jednostavnom kretanju kamera i perača, bez ođtrih uglova na kojima kamere mogu zaglaviti
 • Tlocrtni oblik sistema prilagođavamo prostoru koji imamo na raspolaganju
 • Skladištenje, transport, manipulacija i ugradnja znatno su pojednostavljeni zbog dizajna polublokova koji omogućava uklapanje elemenata jedan u drugi pa je time potreban prostor za skladištenje znatno manji
 • Mogućnost kontrole mulja u sistemu izradom sedimentacijskih tunela, to jest prilagodbom konstrukcije spremnika i upotrebom geotekstila
 • Glatke površine olakšavaju uklanjanje nakupljenog mulja iz sistema (njegovo ispiranje)

Upute za ugradnju, rukovanje i održavanjepdf

Sistem za infiltraciju i retenciju
Ugradnja ACO Stormbrixx sistema