Inovativne modularne slivne kace sa slivnim rešetkama ACO Combipoint PP su okretljivi, teleskopski podesivi, mogu se skraćivati, a također im se može podešavati i nagib. Unatoč savitljivosti, materijal je i dalje lagan i robustan.

ACO Combipoint PP

Livenoželjezna slivna rešetka 300/500
Livenoželjezna slivna rešetka 500/500

Mogućnost nagiba:

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu do 10%.

EPS-Combi poklopac:

Lakša i brža ugradnja zahvaljujući EPS-Combi poklopcu. Poklopac za oplatu spriječava unošenje nečistoća u kacu, odnosno u priključni vod u fazi ugradnje.

Okretljiv:

Okrugli donji dijelovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i slivne rešetke.

Teleskopski podesiv:

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

Vodonepropusnost:

Vodonepropusan do 0,5 bara prema DIN-u 4060 zahvaljujući integrisanoj EPDM brtvi.