Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Inovativne modularne slivne kace sa slivnim rešetkama ACO Combipoint PP su okretljivi, teleskopski podesivi, mogu se skraćivati, a također im se može podešavati i nagib. Unatoč savitljivosti, materijal je i dalje lagan i robustan.

ACO Combipoint PP

Livenoželjezna slivna rešetka 300/500
Livenoželjezna slivna rešetka 500/500

Mogućnost nagiba:

Veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu do 10%.

EPS-Combi poklopac:

Lakša i brža ugradnja zahvaljujući EPS-Combi poklopcu. Poklopac za oplatu spriječava unošenje nečistoća u kacu, odnosno u priključni vod u fazi ugradnje.

Okretljiv:

Okrugli donji dijelovi se mogu rotirati oko svoje ose nezavisno od položaja gornjih elemenata i slivne rešetke.

Teleskopski podesiv:

Optimalna visina za svaku komponentu omogućena je teleskopskom vezom elemenata.

Vodonepropusnost:

Vodonepropusan do 0,5 bara prema DIN-u 4060 zahvaljujući integrisanoj EPDM brtvi.