Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

  • Za ugradnju između prostora tuša sa ugrađenim tuš kanalom i okolnog poda kupatila
  • Dostupan u tri visine za tri različite debljine keramike
  • Dostupan u dvije dužine
  • Prefabrikovani pad
  • Jednostavna ugradnja  • Revolucionarni podni sistem za popločane prostore za tuširanje
  • Jednostavna i brza ugradnja
  • Podesiv prema veličini, visini i nagibu
  • Potporne ploče za linijsku ili tačkastu odvodnju