Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Univerzalno rješenje.
ACO ShowerDrain E+ sistem za odvodnju prostora za tuširanje nudi odgovor na sve konstrukcijske zahtjeve.Elektropolirana površina otporna na površinske mrlje

Vrhunski estetski izgled bez uglova i rubova čini tuš kanal jednostavnim za čišćenje. Osim toga, površina je posebno otporna na sredstva za čišćenje. Izvadivi protumirisni uložak omogućava slobodan pristup izljevnoj cijevi i time pojednostavljuje čišćenje.


Prirubnica za prihvat hidroizolacije i sekundarna odvodnja

Fabrička brtva / prirubnica osigurava pouzdano brtvljenje. Time ACO ShowerDrain E+ zadovoljava najviše zahtjeve klase otpornosti na vodu W3-I, u skladu sa novom normom vodonepropusnosti za unutrašnje prostore DIN 18534-3. Korištenjem rastezljivog materijala obezbjeđen je visok nivo sigurnosti pri premošćivanju pukotina između kanala i okolnog sloja poda. Integrisana sekundarna odvodnja omogućava brzo procjeđivanje kroz bočne otvore te sušenje čak i pri korištenju prirodnih kamenih obloga.


Precizno sastavljen kanal i zagarantovana vodonepropusnost

Ispust je postavljen sa bočne strane čime osigurava sigurnu prekrivenost estrihom nad spojem na odvodni cjevovod. ACO Showerdrain E+ isporučuje se u potpunosti sastavljen, čime se eliminiše komplikovana montaža na gradilištu. Ispust iz kanala je od nehrđajućeg čelika, fabrički je zavaren na tijelo kanala čime se garantuje vodonepropusnost.


Jednostavno podešavanje visine

Visina kanala se uz pomoć dva vijka lako može podesiti na potrebnu visinu.
Visokokvalitetni ACO ShowerDrain E+ kanali postavljaju nove standarde za brzu i sigurnu ugradnju, te zadovoljavaju najviše standarde projektovanja i održavanja. Potpuno sastavljen kanal sa fabrički integrisanom brtvom / prirubnicom za siguran spoj sa plitkom hidroizolacijom

i stopicama za ručno podešavanje visine. Osim toga, potpuno zavaren uljevni element sa procjednim otvorima trajno štiti podnu konstrukciju od prodora vode. Bočno pozicionirani izljev osigurava sigurnu pokrivenost estrihom na kritičnom spoju na odvodni cjevovod. Integrisana sekundarna odvodnja

omogućava brzo procjeđivanje kroz bočne otvore te sušenje čak i pri korištenju prirodnih kamenih obloga. Visokokvalitetan izgled ACO ShowerDrain E+ kanala nadopunjen je inovativnim dizajnom rešetki od nehrđajućeg čelika.

1. Brtva / prirubnica
2. Bočni izljevni priključak
3. Procjedni otvori