Oprema za tretman oborinskih voda

Sistem za tretman kišnice

Voda za piće nikada nije bila ovako skupa. Zagađenje zbog poplava i rasipanje polutanata je u porastu uzrokujući probleme u obezbjeđivanju vode za piće. Ovo je dovelo do preispitivanja načina na koji koristimo vodu posljednjih godina. Prirodni balans treba biti narušen što je manje moguće ili obnovljen u što većoj mjeri.

Kontrola kišnice sada igra ključnu ulogu u urbanom upravljanju vodama. Iz tog razloga se javlja potreba za proizvodima i inženjerskim rješenjima koja zahtjevaju holistička, održiva i decentralizovana rješenja. Sistemi za tretman oborinske vode, koji uključuju filtere za metalne krovove, između ostalog se koriste za zaštitu sistema za infiltraciju od zagađenja i zamuljivanja taloživim tvarima sa npr. oborinske vode sa krova od bakrenog ili pocinčanog lima i olova.