Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Projektovanje i izgradnja tunela zahtijeva poseban fokus na sigurnost, vatrootpornost i niske troškove održavanja. ACO nudi inovativna, kvalitetna rješenja za odvodnjavanje i ekspertizu u skladu sa evropskim standardima i lokalnim propisima.

Službena acotunnel.com stranica

Hemijska otpornost

Korištenje agresivnih sredstava protiv zamrzavanja na kolovozu i slučajno izlijevanje opasnih materija utiču na hemijsku otpornost elemenata koji se koriste za opremanje tunela. Zbog toga je važno da sistemi za odvodnjavanje i prečišćavanje tečnosti u tunelima budu proizvedeni od materijala visoke hemijske otpornosti, a prije svega vodonepropusni, i izvedeni u zaptivenom sistemu koji ne dozvoljava curenje.

Izlijevanje opasnih materija

U slučaju nezgode u tunelu, uklanjanje zapaljivih tečnosti sa kolovoza, što je prije moguće, smanjuje rizik od požara. Zbog toga je izuzetno važno da sistem za odvodnju ima dizajn koji odgovara parametrima svakog pojedinačnog tunela, kao i hidraulički kapacitet koji osigurava prijem i odvođenje opasnih materija u zahtjevanom vremenu.

Zaštita od požara

Najekstremnija situacija u tunelima, čije rizike treba svesti na minimum, je svakako požar. Pored ostalih elemenata tunela, odabir sistema za odvodnjavanje je izuzetno bitan u spriječavanju ovakvih situacija. Pored brzog prijema i odvodnje zapaljivih tečnosti sa kolovoza, sistem za odvodnju treba posjedovati elemente koji spriječavaju prenošenje požara u glavnu kolektorsku cijev, a na izlazu iz tunela sistem za detektovanje i skladištenje zapaljivih tečnosti i ostalih opasnih materija.

 • Materijal od kojeg je izrađen Monoblock (polimerbeton - lagan, otporan na starenje, visoko stabilan, ne korodira, otporan na mraz, soli i hemikalije)
 • V-presjek za optimalne hidrauličke sposobnosti
 • Varijabilno povišenje ruba 3 i 7 cm
 • 25 % više prostora u presjeku tunela zahvaljujući maloj građevinskoj širini kanala
 • Integrisana brtva
 • Građevinska dužina kanala 2 m
 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki ulivni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje kanala
 • Idealan za poprečnu odvodnju saobraćajnica
 • Ivičnjak sa integrisanim odvodom
 • Iz polimernog betona
 • Klase nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje ivičnjaka

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju iz armiranog betona sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema BAS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858

ACO Multitop TNL

 • Poklopac okna za tunele i saobraćajnice visokog intenziteta i brzine prometa
 • Velika masa poklopca
 • Vijčano zaključavanje u tri tačke
 • Zaštita vijčanog zaključavanja kompozitnim čepovima i zaptivkama
 • Okrugli rebrasti ram za sidrenje i sa priključcima za ugradnju direktno u beton

ACO Servokat i ACO Secant

 • Poklopci od livenog željeza, pocinčanog ili nehrđajućeg čelika
 • Veliki izbor veličine svijetlog otvora za teška opterećenja
 • Poklopci sa hidrauličkim mehanizmom pri otvaranju
 • Mogućnost biranja završne obloge
 • Višedijelni poklopci sa izvadivim traverzama u velikim dimenzijama

ACO Ventilsko okno

 • Automatski ventil za zaustavljanje opasnih materija
 • Izrađen od armiranog betona prema DIN 4282
 • Za ugradnju na kanalizacionu mrežu
 • Sa električnim pogonom – u izvedbi sa ili bez eksplozivne zaštite
 • Vrijeme zatvaranja do 10 sekundi
 • Automatika sa javljanjem položaja ventila

ACO Taložnici G-H

 • Taložnik izrađen od plastike armirane staklenim vlaknima
 • Namijenjen za skladištenje tečnosti velikih zapremina
 • Male težine
 • Visoke hemijske otpornosti

U slučaju požara u tunelu, vrijeme je ključni i odlučujući faktor prilikom spašavanja ljudskih života i imovine. Švajcarske i evropske norme propisuju sigurnosni sistem za odvodnju tunela sa šlic kanalima od polimernog betona velike ulivne moći i specijalnim sifonskim vatrozapornim šahtovima, koji osiguravaju sigurnu odvodnju opasnih i zapaljivih tečnosti u slučaju nesreće u tunelu, te onemogućavaju širenje požara, gasova i eksplozija unutar i između tunelskih cijevi. Ovaj sistem ograničava zone požara na 50 metara dužine. Linijska odvodnja u formi šlic kanala predstavlja najoptimalnije rješenje za brzo uklanjanje opasnih i zapaljivih tečnosti sa saobraćajne površine. Ograničene požarne zone sprječavaju širenje požara i zapaljivih tečnosti u ostale dijelove tunela ili druga vozila. Na taj način požar ostaje ograničen u požarnoj zoni i time se olakšava njegova kontrola, te smanjuje rizik kako za učesnike u saobraćaju, tako i za spasioce. Istovremeno se smanjuje obim štete na tunelskoj konstrukciji i infrastrukturi.

Ovaj sistem u potpunosti ispunjava sve zahtjeve u skladu sa Direktivom 2004/54/EC Evropskog parlamenta od 29.04.2004 kojom su propisani minimalni sigurnosni uslovi za tunele i kapacitetom odvodnje u slučaju havarije od 100 l/s u roku od 5 min.

S obzirom da je sistem od polimernog betona u potpunosti otporan na sve agresivne uticaje posipnog materijala, soli, sulfata itd., njegova je trajnost min 50 godina, što znatno pojeftinjuje troškove održavanja, te se u analizi troškova ugradnje i eksploatacije tunela dobiva kao najekonomičnije rješenje.

ACO polimerni beton za tunele ispunjava klase vatrootpornosti A2-s1, d0, M0, A1, BKZ 5.2, CI I.