Javne, gradske ili privatne parking površine ispred zgrada obično su visoko prometne.

Otvorene parking površine su pod uticajem vremenskih uslova, vozilima različitih klasa opterećenja i vrlo često područja sa visokim rizikom od vandalizma. ACO nudi široku paletu proizvoda za linijsko odvodnjavanje, separatore naftnih derivata i sisteme za infiltraciju otvorenih parking površina.


 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili antracit boji

 • Kanal od polimernog betona sa pokrovnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nazivnih širina
 • Tijela kanala u kontinuiranom ili kaskadnom padu
 • Klasa nosivosti od A15 do D400
 • Veliki izbor pokrovnih rešetki u četiri materijala izrade
 • Rasvjeta za kanal: Sideline, Eyeleds, Lightpoint

 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimernog betona
 • Klasa nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje - revizioni elementi

 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlic ulivnih rubova za različita područja primjene
 • Klase opterećenja A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulična efikasnost i kapacitet skladištenja

 • Ulični poklopci šahtova
 • Otporan na vandalizam
 • Protuklizna rešetka za optimalnu sigurnost
 • Bezvijčano učvršćivanje poklopca
 • Mogućnost izgleda poklopca prema specifičnom zahtjevu kupca

 • Poklopci za ispunu kamenom ili pločnikom
 • Za primjenu oko objekta (trgovi, urbane zone)
 • Vodonepropusni i plinotijesni


 • Modularni ulični PP slivnik sa livenoželjeznom rešetkom
 • Elementi podesivi po visini, veza gornjeg elementa može se postaviti u poprečnom ili podužnom nagibu
 • Vodonepropustan do 0,5 bara zbog integrisane EPDM brtve

 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez upotrebe spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja

 • Kontroliše protok pražnjenja u otvoreni vodotok ili kanalizacionu mrežu
 • Obezbjeđuje predvidljivu kontrolu
 • Smanjuje rizik od blokade
 • Smanjuje potrebu za održavanjem
 • Otporan na koroziju
 • Jednostavna instalacija