Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Vam nudi kompletno rješenje za drenažu autoputeva. Pored tačkastog i linijskog odvodnjavanja, vodimo računa i o tetmanu površinskih voda.

Odvodnjavanje za maksimalnu sigurnost

Padavine na autoputevima moraju brzo i efikasno biti uklonjene.
U suprotnom mogu lako ugroziti saobraćaj, pogotovo zimi kada dolazi do smrzavanja površinskih voda. Takođe treba izbjegavati penetriranje vode na površini puta, kako ne bi došlo do oštećenja uslijed mraza. Zbog toga je naročito važno planirati odvodnjavanje i u skladu sa tim rizike svesti na minimum.

Opasne tečnosti, prljavština i prašina

Zbog velikog broja vozila i nesreća u saobraćaju, može doći do izlijevanja opasnih tečnosti na put. One takođe putem spiranja ulaze u sistem odvodnjavanja i mogu predstavljati potencijalnu opasnost za podzemne vode i zemlju. Kišnica mora na adekvatan način biti sakupljena, prečišćena i zbrinuta u cilju naše bezbijednosti i očuvanja životne sredine.

Posebno otporan drenažni sistem

Elementi za odvodnjavanje na autoputevima su izloženi visokim dinamičkim opterećenjima, kao što su česta vožnja praćena velikim brzinama i prelazak teških, opterećenih kamiona.

Sistemi za odvodnjavanje moraju biti robusni i otporni.

 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u crnoj boji
 • Kanal od polimerbetona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nominalne širine
 • Zaštitni rub i rešetka od livenog željeza
 • Klasa opterećenja do F900, prema BAS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja rešetke
 • Pet veličina kanala za optimalne mogućnosti projektovanja
 • Pet varijanti šlica ulivnog ruba za različita polja primjene
 • Klase opterećenja A15 - F900
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Visoka hidraulička efikasnost i kapacitet skladištenja

 • Ulični ivičnjak sa integrisanim otvorima za odvodnjavanje
 • Izrađen od polimerbetona
 • Klasa opterećenja D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju iz armiranog betona sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema BAS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858
 • Separator teških metala, sistem za tretman površinske vode sa integrisanim taložnikom uklanja ne samo grube i fine čestice sedimenata metodom sedimentacije i filtracije, nego isto tako i otopine teških metala i ugljikovodika koji su sadržani u otpadnoj vodi.
 • Projektovan je za upotrebu na izuzetno frekventnim saobraćajnicama, parkinzima, komercijalnim zonama itd. U skladu sa DWA M 153 klasificiran je slično kao sistem za sedimentaciju, tip D12 filtera i kanal vrednosti 0.25.

 • Visoka nosivost
 • Stabilnost bez korištenja spojnica
 • Pojednostavljeno skladištenje i manipulacija vode
 • Mogućnost pristupa za održavanje sistema
 • Visok koeficijent korisnog volumena
 • Kontrola širenja mulja