Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Odvodnja mostova

Visoki zahtjevi kod sistema odvodnjavanja mostova postavljeni su zbog velike sigurnosti prometa i da se zaštiti skupa infrastruktura. Sistemi odvodnjavanja mostova takođe moraju zadovoljavati specijalne zahtjeve mosnih konstrukcija: prilagođenost mostovima od armiranog betona ili zahtjevima posebnih konstrukcijskih mjera (uz poštivanje pomicanja konstrukcije velikih čeličnih mostova usljed dilatacija).

Izlijevanje opasnih materija

Prilikom izlijevanja opasnih materija na mostu, dolazi do oštećenja kolektorskog sistema i dospijevanja ovih materija u zemlju i vodotok ispod mosta. To dovodi do zagađenja podzemnih voda i okolne životne sredine.

Vodonepropusna instalacija

Narušavanje veze između elemenata za odvodnju i hidroizolacije, dovodi do procurivanja i korozije, čime je mostovska konstrukcija ugrožena i podložna čestim remontima. Zbog toga je za odvodnjavanje mostova neophodno predvidjeti elemente koji su specijalno dizajnirani za kvalitetan spoj sa hidroizolacijom.

Opterećenje konstrukcije

Efikasni elementi za odvodnju doprinose brzom evakuisanju atmosferskih voda sa kolovozne konstrukcije, čime se statički rasterećuje konstrukcija mosta. Sprječavanje zadržavanja vode na kolovozu eliminiše njeno prodiranje u konstruktivne elemente i produžava trajnost i životni vijek mosta.

Proizvodi za odvodnju mostova

 • Mosni slivnici pogodni za tunele i saobraćajnice visokog intenziteta i brzine saobraćaja
 • Rešetka slivnika za teški saobraćaj sa elastomernim uloškom
 • Bezvijčano zaključavanje rešetke
 • Dostupan kao horizontalni ili vertikalni, zavisno o izljevu i vrsti hidroizolacije

ACO KerbDrain ivičnjak

 • Ivičnjak sa integrisanim odvodom
 • Iz polimernog betona
 • Klase nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje ivičnjaka

ACO Oleopator G

 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858
 • Cijevi za gravitacionu, odvodnju pod pritiskom ili vakuum odvodnju prema BAS EN 1124
 • Spoj sa dvostrukom brtvom
 • Ispitano i testirano na pritisak do 0,7 bara ili 2,0 bara sa dodatnom brtvom prema BAS EN 1124
 • Pasivizirana površina za bolju zaštitu od agresivnih medija
 • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Izuzetno niska hrapavost materijala osigurava izuzetan protok
 • Visoka stabilnost i trajnost te mala težina
 • Jednostavna montaža i visoka fleksibilnost u primjeni