Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separator naftnih derivata za ugradnju u tlo od armiranog poliestera sa staklenim vlaknima. Separator, klasa I, u skladu sa BAS EN 858.

ACO Oleopator G, separator naftnih derivata, je konstruisan za tretman zauljene oborinske vode sa visokim zahtjevima na stepen prečišćavanja. Upotreba ovog separatora za druge namjene nije dozvoljena. ACO Oleopator G se sastoji od tijela koje je otporno na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda, koalescentnog filtera i sigurnosnog plovka za automatsko zatvaranje izlaza iz separatora, priključaka za uliv i izliv, nastavnog gornjeg elementa sa poklopcem sa natpisom "Separator".

Koalescentni filter je jednostavan za skidanje u svrhu čišćenja ili eventualne zamjene, te za eventualno postavljanje alarma za nivo izdvojenih ulja. Separatori su dostupni u izvedbi sa i bez integrisanog taložnika.

ACO Oleopator G - GRP separator

Podaci za narudžbu
Nazivna
veličina
Uliv / Izliv
DN/OD
[mm]
Zapremina
taložnika
[l]
Zapremina
izdvojenog ulja
[l]
Ukupna
zapremina
[l]
Težina

[kg]
Broj
artikla
310030016362010512601.01
310060016386010512602.01
3100900232135017212603.01
615060016088016912611.01
61501200232155018212612.01
61501800576201023312613.01
101501000273148019712621.01
101502000576272025412622.01
1015030001139441070512623.01
152001500464266031012631.01
152003000944454052512632.01
2020020001163356050512645.01
2020040001163556056512642.01
3025030001513547051512651.01
4030040001350694063012661.01
5030050001350793065012671.01
Nazivna
veličina
Broj
artikla
H1
[mm]
H2
[mm]
ØD1
[mm]
ØD2
[mm]
T tank
[mm]
312601.0180078010001240400
312602.011260116010001240320
312603.011200118012001360460
612611.011160114010001240460
612612.011470145012001360570
612613.011230121015001720630
1012621.011410139012001360590
1012622.011620160015001720560
1012623.011680166022002440580
1512631.011380136015001720660
1512632.012200218015001720660
2012645.011880186015001720660
2012642.011660164022002440780
3012651.011620160022002440730
4012661.012020200022002440970
5012671.012280226022002440960