Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO sistem za tretman oborinskih voda (HMS) - direktno ispuštanje

Prednosti proizvoda
 • Visok kapacitet sedimentacije i filtracije
 • Sistem tretmana u dvije faze
 • Visok kapacitet izljeva
 • Sistem siguran od zagušenja
 • Lagan za održavanje
 • Uljev i izljev u istom nivou
 • Sistem za tretman oborinskih voda sa saobraćajnih površina i naknadno ispuštanje u kanalizaciju
 • Izrađen od armiranog betona
 • Filter se može dodatno proširiti u više slojeva prema zahtjevu
 • Sa bypass rješenjem
 • Slivna površina koja se tretira je do 10.000 m2
 • Na zahtjev: veći promjer uljevnog i izljevnog priključka
Podaci za narudžbu
Uliv/Izliv
DN/OD
[mm]
PoklopacTežina
taložnika
[kg]
Broj
artikla
3002x svijetli otvor 600 ili
1x svijetli otvor 600 i 1x svijetli otvor 800
7000706165
Uliv / Izliv
DN / OD
[mm]

Broj
artikla

H1
[mm]

H2
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]
T
Becken
[mm]
Broj
artikla
Verzija 1
Broj
artikla
Verzija 2
T
max
[mm]
30070616513801380220024408107280577280565795