Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Prilikom planiranja modernih balkona i terasa potrebna su različita rješenja ovisno o specifičnosti slojeva konstrukcije. Iz tog razloga su ACO balkonski i slivnici za terase inteligentno konstruirani kao modularni sistem koji nam omogućava brojne mogućnosti za sve zahtjeve. Slivnici su napravljeni iz postojanog materijala nehrđajućeg čelika čime osiguravaju izuzetnu dugotrajnost u agresivnim vanjskim sredinama. Izvedbe su moguće kao slivnik koji sakuplja vodu sa balkona i prihvata vertikalu sa gornje etaže, ili kao zasebni tačkasti slivnik.