Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Drain linijska odvodnja


 • Kanal iz polimernog betona sa odvojivom Drainlock pokrovnom rešetkom
 • Proizvodi se u šest nazivnih širina
 • Tijelo kanala sa kontinuiranim ili kaskadnim padom
 • Klasa nosivosti od A15 do E600
 • Velik izbor Drainlock pokrovnih rešetki
 • Kanal iz polimernog betona sa integrisanom brtvom
 • Proizvodi se u četiri građevinske visine te dužinama od 100 i 50 cm
 • Integrisana EPDM brtva osigurava apsolutnu vodonepropusnost spoja kanala
 • Kompatibilan sa svim rešetkama iz ACO Multiline programa klase nosivosti do D400/E600
 • Kanal iz polipropilena sa odvojivom Drainlock pokrovnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nazivne širine
 • Lakša ugradnja zbog manje težine
 • V - presjek kanala osigurava brži protok vode kroz kanal
 • Materijal otporan na soli i koroziju
 • Rešetke za bezvijčano zaključavanje
 • Neograničene mogućnosti odabirom vlastitog dizajna rešetke
 • Drainlock pokrovne rešetke su predviđene za ACO DRAIN Multiline kanale i ACO XtraDrain kanale
 • Klase nosivosti od A15 – E600, u skladu sa BAS EN 1433
 • Atraktivan i profinjen dizajn
 • Mogućnost ugradnje u različite podne obloge uz standardne visine, dostupne su i izvedbe rađene po mjeri
 • Kompatibilan sa ACO Multiline i ACO XtraDrain kanalima
 • Zaštitni profil otvora za ugradnju bez oštećenja
 • Jednostavno održavanje preko revizionih otvora
 • Certifikovan prema normi BAS EN 1433
 • Izrađen od nehrđajućeg čelika
 • Kanal iz polimerbetona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nazivne širine
 • Zaštitni rub i rešetka iz livenog željeza
 • Klase nosivosti do F900, prema BAS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja rešetke
 • Robusno tijelo kanala svijetle širine 100 mm
 • Proizveden od vodonepropusnog polimerbetona
 • Jednostavan za brtvljenje
 • Idealno rješenje za asfaltne površine
 • Brza i jednostavna ugradnja
 • Pokrovne rešetke dostupne iz Drainlock programa
 • Klasa nosivosti do C250
 • Kanal iz polimerbetona sa monolitnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nazivne širine
 • Siguran od krađe ili loma rešetke
 • Diskretni ulivni otvori za sve slivne površine
 • U natur (prirodnoj boji polimerbetona) ili antracit boji
 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki ulivni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje kanala
 • Idealan za poprečnu odvodnju saobraćajnica
 • Kanal iz polimerbetona sa monolitnom rešetkom
 • V-presjek za optimalne hidrauličke sposobnosti
 • Varijabilno povišenje ruba 3 i 7 cm
 • 25 % više prostora u presjeku tunela zahvaljujući maloj građevinskoj širini kanala
 • Integrisana brtva
 • Lagan, otporan na starenje, visoko stabilan
 • Građevinska dužina kanala 2 m

ACO Qmax Neo

 • za sve završne obloge i saobraćajna opterećenja prema BAS EN 1433
 • najveća klasa nosivosti F 900
 • minimalno prevozno opterećenje na površinu zbog uskih ulivnih profila
 • integrisana brtva
 • lagane komponente za jednostavno rukovanje na gradilištu bez teške opreme za podizanje
 • sigurna i brza odvodnja čak i kod velikih padavina
 • Elementi za odvodnju sportskih terena
 • Prilagođeni za borilišta sa različitim vrstama obloga
 • Prisutni na svim Olimpijskim borilištima od 1972.
 • U ponudi i sportski ivičnjaci i oprema za doskočišta
 • Proizvodi iz trajnog polimerbetona
 • moguća ugradnja bez temelja i betonskih bočnih potpora: ispitano prema HRN EN 1433 tip I do razreda opterećenja F900
 • dostupni specijalni elementi prema zahtjevu projekta: kutni elementi, T elementi, ispusti za nasipe i prelazni elementi s posebnim duljinama
 • siguran i nečujan protok prometa zahvaljujući monolitnom dizajnu: nema pokretnih dijelova
 • izrađen od betona otpornog na mraz i sol C 50/60 (klase izloženosti XC4 XF4 XD3 XA3 (WA))
 • Sistem visokog kapaciteta za odvodnju velikih slivnih površina
 • Proizvodi se u šest nazivnih veličina
 • Velik izbor dizajna ulivnih profila velike nosivosti
 • Iz polipropilena zbog dugotrajnosti i lakše ugradnje
 • Vodonepropusni spoj
 • Ivičnjak sa integrisanim odvodom
 • Iz polimernog betona
 • Klase nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje ivičnjaka