Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Separatori masti

Područje primjene separatora masti:
 • Hoteli
 • Restorani
 • Menze
 • Kantine
 • Mesnice
 • Klaonice
 • Tvornice za preradu mesa i salama
 • Bolničke kuhinje
 • Tvornice konzervirane hrane
 • Kuhinje sa roštiljima, pečenom i prženom hranom
 • U proizvodnji pomfrita i čipsa
 • Pržionice kikirikija
 • U proizvodnji gotovih jela
Kada se koriste separatori masti?

Uzročnici nastajanja otpadnih voda u industriji moraju kroz odgovarajuće mjere primarne obrade voditi računa o tome da tvari i tečnosti koje šire štetna i opterećujuća isparavanja i neugodne mirise, napadaju građevinske materijale i uređaje za odvodnjavanje ili ometaju rad, ne dospiju u javnu kanalizaciju.

U pogonima u kojima nastaju otpadne vode koje sadrže masnoće treba prema BAS EN 1825/DIN 4040-100 ugraditi separatore masti, kako bi se osiguralo zadržavanje masti i ulja organskog porijekla iz onečišćene vode. To vrijedi npr. za kuhinjske pogone i pogone za preradu mesa.

Iza svakog separatora masti koji je ugrađen ispod nivoa uspora (u pravilu nivoa kolovoza) mora biti predviđena slobodno stojeće prepumpna stanica sa dvije pumpe ili prepumpno okno sa dvije pumpe.

Zbog velikog broja specifičnih zahtjeva na terenu potrudili smo se i pripremili široku paletu proizvoda, kao što su separatori masti, prepumpne stanice i gotova prepumpna okna za ugradnju u tlo ili za slobodno stojeću montažu.

Svi naši separatori masti proizvode se prema važećim normama BAS EN 1825 i DIN 4040-100.

BAS EN 1825-1:2008

Separatori masti - 1. dio:

Principi projektovanja, izvedba i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta. Područje primjene: komunalne otpadne vode.

BAS EN 1825-2:2008:

Separatori masti - 2. dio:

Izbor nominalne veličine, instalacija, rad i održavanje. Područje primjene: komunalne otpadne vode.

BAS EN 124

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za saobraćajne i pješačke površine - Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označavanje, upravljanje kvalitetom.

BAS EN 476

Opšti zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnim cijevima, odvodnji i kanalizaciji za gravitacione sisteme.

BAS EN 206-1

Beton - 1. dio:

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i usklađenost.

BAS EN 50014

Električni uređaji za potencijalno eksplozivne atmosfere - opšti zahtjevi.

Dimenzioniranje se vrši u skladu sa BAS EN 1825-2.
Moguća su tri načina dimenzioniranja:

 • Kuhinjska oprema
 • Broj obroka
 • Broj grla u klaonicama

Nakon odabira metode proračuna, unesite tražene podatke na za to predviđena mjesta u svrhu daljeg procesuiranja podataka u skladu sa posljednjim smjernicama iz BAS EN 1825.

Za dimenzioniranje u skladu sa normom možete koristiti i našu aplikaciju "ACO online asistent za dimenzioniranje separatora masti" ili kontaktirajte naš stručni tim za tehničku podršku.Separatori masti moraju se crpati u redovnim intervalima od strane specijaliziranog vozila za pražnjenje.

Sistem stepenovanja nadogradnje omogućava da se neugodnosti zbog neprijatnog mirisa reduciraju ili izbjegnu za vrijeme pražnjenja i čišćenja.

Što je veći stepen nadogradnje lakše je sprovoditi pražnjenje i čišćenje separatora masti.

Dostupni stepeni nadogradnje i dodatne pogodnosti koje oni nude prilikom čišćenja i pražnjenja objašnjeni su za svaki separator masti posebno.


Separatori masti za vanjsku ugradnju


 • Separator masti biljnog i životinjskog porijekla za ugradnju u tlo
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Sifonirani uljev sa deflektorom
 • Unutrašnji elementi separatora izrađeni iz PEHD-a (otporni na djelovanje masnih kiselina)
 • Armiranobetonsko tijelo separatora, u skladu sa BAS EN 206-1
 • Unutrašnjost separatora premazana zaštitnim troslojnim epoksidnim premazom
 • Plinotijesni BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema BAS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 1825
 • Separator masti od polietilena za ugradnju u tlo
 • Isporučuju se u različitim stepenima nadogradnje
 • Pražnjenje i čišćenje separatora u zavisnosti od stepena nadogradnje
 • Ugradnja bez dodatnog betoniranja
 • Poklopci klase nosivosti A15, B125 ili D400
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda do kote poklopca
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 1825
 • Separator masti od armiranog poliestera siguran od uzgona
 • Inspekcijski otvor/poklopac fi 600/800 mm sa prodorom za kabliranje fi 50 mm
 • Priključak na ventilaciju 110 ... 200
 • Plinotijesan poklopac siguran od krađe sa oznakom "SEPARATOR"
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 1825

Separatori masti za unutrašnju ugradnju


ACO Lipurat

 • Ovalni/okrugli separator masti iz nehrđajučeg čelika (materijal 1.4571) za slobodno stojeću montažu
 • Manualno/programski upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neugodnih mirisa putem direktnog odsisavanja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Potreban samo priključak na hladnu vodu
 • Sa revizionim staklom za promatranje i jedinicom za punjenje (manuelni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • Dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina

ACO Lipurex

 • Ovalni/okrugli separator masti iz nehrđajućeg čelika za slobodno stojeću montažu
 • Isporučuje se u različitim stepenima nadogradnje
 • Minimalni troškovi pražnjenja i održavanja zahvaljujući ekonomičnoj podjeli po nazivnim veličinama
 • Dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina
 • Mobilni separator masti iz polietilena
 • Prenosiv zbog male dimenzije
 • Integrisan taložnik
 • Plinotijesni poklopac

ACO Eco-Jet

 • Ovalni/okrugli separator masti iz polietilena za slobodno stojeću montažu
 • Isporučuju se u različitim stepenima nadogradnje
 • Jednostavna nadogradnja varijanti separatora sa dodatnim komponentama radi praktičnijeg rukovanja i zbrinjavanja
 • Dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina

ACO Hydrojet

 • Ovalni/okrugli separator masti iz polietilena za slobodno stojeću montažu
 • Manualno/programski upravljano pražnjenje/čišćenje bez stvaranja neugodnih mirisa putem direktnog odsisavanja i hidromehaničkog čišćenja pod visokim pritiskom (175 bar)
 • Potreban samo priključak na hladnu vodu
 • Sa revizionim staklom za promatranje i jedinicom za punjenje (manuelni/automatski pogon preko magnetnog ventila)
 • Sa mogućnošću nadogradnje pumpe za pražnjenje
 • Dokazana strukturna stabilnost već više od 25 godina
 • Ergonomski mali uređaj.
 • Instalacija se vrši jednostavno direktno na izvor zagađenja od masti.
 • Zbog njegove male veličine, ali i više verzija iste, nema potrebe za dodatnim radovima prilikom instalacije.
 • Podesive nogice omogućuju lako nivelisanje uređaja.
 • Mobilni ulazni i izlazni ventili dodatno pojednostavljuju instalaciju.

ACO LipuSmart

 • Integrisan separator za masti i prepumpni uređaj
 • Senzori za pritisak koji nadziru nivo separatora i postrojenja za prepumpavanje
 • Sistem za sprečavanje očvršćivanja sloja masti u pneumatskoj cijevi
 • Optimiziran protok stanice za maksimalnu efikasnost

Separatori masti za unutrašnju ugradnju sa djelimičnim pražnjenjem


 • 90% ukupnog volumena se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja svježe vode
 • Nema taloženja masti, budući da se nataložene tvari kratko zadržavaju u separatoru
 • Moguće pražnjenje bez prekida rada, rad kuhinje ne ovisi o pražnjenju separatora
 • Nije potrebno vozilo za pražnjenje - masti i ulja se sakupljaju u bačve koje se mijenjaju kada se napune
 • Svakodnevno automatsko pražnjenje
 • 90% ukupnog volumena se ne prazni, zbog čega su znatno smanjeni troškovi zbrinjavanja, kao i potrošnja svježe vode
 • Nema taloženja masti, budući da se nataložene tvari kratko zadržavaju u separatoru
 • Moguće pražnjenje bez prekida rada, rad kuhinje ne ovisi o pražnjenju separatora
 • Nije potrebno voziloo za prađnjenje - masti i ulje se sakupljaju u bačve koje se mijenjaju kada se napune

Separatori škroba


 • Separatori škroba su namenjeni za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda bogatih škrobom
 • Koriste se kod proizvodnje: pomfrita, čipsa, krompir salate, …
 • Uređaj se koristi radi otklanjanja škroba iz otpadni voda i sprečavanja začepljenja cjevovoda