Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separator svježe masti za slobodno stojeću montažu za manuelno rukovanje.

ACO Lipator

Područje primjene:

Separator svježe masti ACO Lipator iz nehrđajućeg čelika 1.4301 instalira se unutar objekta u prostorijama koje su zaštićene od smrzavanja.

Separator svježe masti ima dvije spojene bačve za zbrinjavanje masnoće i mulja. U njima se tvari sakupljaju putem manuelnog otvaranja ispusnih ventila. Kada su pune, bačve se jednostavno zamijene praznim bačvama. Ugradnja separatora svježe masti se preporučuje svuda gdje je separatore masti teško direktno prazniti putem vozila za pražnjenje ili gdje nije moguće prekidanje radnog procesa.

Nazivna veličinaPriključakH (mm)H1 (mm)H2 (mm)L (mm)B (mm)
NG 2DN 1001800130512351050680
NG 4DN 10020501600145021501380
NG 7DN 15020501600153021501380
NG 10DN 15023501900175028001830
NG 15DN 20023501900183028001830