ACO SAKU je kanalizacioni poklopac iz polipropilena visoke čvrstoće. Isporučuje se u crnoj boji, namijenjen je privatnim rezidencijama za klasu nosivosti B125 u skladu sa BAS EN 124.

  • Lagan, masa samog poklopca 9 kg
  • Postojan izgled
  • Lagano i sigurno rukovanje
  • Visoka čvrstoća polipropilena
  • BEKU okvir - polipropilenski okvir obložen betonom
  • Klasa nosivosti B125 u skladu sa BAS EN 124
  • Površinska vodotijesnost (plinotijesnost kod fekalne i nefekalne kanalizacije koja nije pod pritiskom)