Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Prepumpna okna - pouzdana zaštita od povrata

Korištenjem prepumpnog okna, visina kanalizacije objekta ili zemljišta se podiže iznad maksimalnog nivoa koji može doseći gradski kolektor na koji je priključena. Ovo čini povrat vode nemogućim - pumpna stanica garantuje 100% zaštitu od povrata, čak i prilikom izlijevanja kanalizacije. ACO prepumpna okna sadrže prava rješenja za svaki slučaj i izrađena su da obezbjede pouzdano i ekonomično podizanje vode u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima. Prepumpno okno isporučuje se na gradilište potpuno montirano. Veličina šahta i tip pumpe zavise od količine otpadne vode i lokalnih uslova.

Sve češće se dešavaju štete na objektima i okolišu

Institut Max Planck za meteorologiju detektovao je uvećano povećanje plavljenja od polovine 1970-ih. Za vrijeme iznenadnih, jakih padavina postoji rizik od zagušenja kanalizacijske mreže jer je u većini slučajeva projektovana na prosječnu količinu padavina. Kada se njen kapacitet iscrpi, otpadna voda se ponaša po principu spojenih posuda i vraća se nazad u objekte. Da bi se ovo spriječilo, kućne instalacije ispod zone povrata moraju se zaštititi.

Muče nas jake padavine sve češće i zato moramo biti naoružani i spremni da izbjegnemo neugodnosti i invaziju vlage u našim podrumima. Stara i neadekvatna kanalizaciona mreža se mora pregledati. Prije daljeg zatvaranja zona, ekspert mora provjeriti da li se tu može napraviti adekvatna odvodnja. Niža potrošnja vode kući na poslu može napraviti probleme pri uklanjanju otpadne vode za vrijeme sušnog vremena i zahtijeva reorganizaciju ispuštanja.

Loše projektovan sistem odvodnje u kombinaciji sa neadekvatnim održavanjem ili neispravno ugrađenim komponentama mogu prouzročiti skupa oštećenja vlasnicima objekta. A također može naškoditi i okolišu. Dodajmo ovom još nepoštivanje standarda i podzakonskih akata vezanih za odvodnju. Ispravan sistem odvodnje, s druge strane, košta samo 5% od ukupnih investicijskih troškova i garantuje 100% zaštitu od povrata.

Opšti propisi, odvodnja i podzakonski akti
 • Sistem odvodnje sa svakog komada zemljišta mora biti spojen na javnu kanalizacionu mrežu korištenjem najsavremenije tehnologije
 • Ako otpadna voda sadrži opasne supstance, tada se mora ugraditi sistem za predtretman (separator) prije ispuštanja
 • Siva voda ili kišnica koja se akumulira ispod zone povrata (nivoa ulice) mora se odvesti bez bojazni od povrata
 • Kanalizacioni sistemi u kojima se nivo vode nalazi ispod nivoa podzemne vode moraju biti zaštićeni od povrata.
 • Sistem za odvodnju mora biti ugrađen izvan zone smrzavanja
Ugradnja kao aktivna zaštita od povrata na primjeru odvodnje sanitarnih prostorija
2.
 • Izračunajte traženi učinak pumpe prema BAS EN 12056-4
 • Odaberite vrstu pumpe (radno kolo, rotor, sjekači…)
 • Količina koja se pumpa i vrsta otpadne vode
3.
 • Obezbijediti instalaciju za napon do pumpi i komandnog ormara
 • Postaviti ventilaciju okna i izvesti je iznad krova objekta
4.
 • Ugraditi komandni jedinicu u suhu prostoriju ili vani u posebno pripremljen ormar za vanjsku montažu, otporan va atmosferske uticaje
5.
 • Postaviti potisni cjevovod u zonu sigurnu od smrzavanja iznad zone povrata (koja je obično kota terena ili kota ulice) ili ako se potisni cjevovod ugrađuje vani zaštititi ga grijanim ormarićem otpornim na vanjske uticaje
Ugradnja kao aktivna zaštita od povrata na primjeru separatora naftnih derivata
2.
 • Spajanje sistema za odvodnju sa javnom kanalizacionom mrežom koristeći najsavremeniju tehnologiju. Primijeniti propise lokalne nadležne institucije.
3.
 • Priključak separatora na javnu kanalizacionu mrežu se mora izvesti prema smjernicama iz BAS EN 12056, BAS EN 752, DIN 1986-100 i DIN 1999-100 i koristeći najsavremeniju tehnologiju.
 • Nivo vode u separatoru je gotovo uvijek ispod zone povrata i upravo zbog toga mora se zaštititi od povrata.
 • Ugradnja protupovratnog ventila nije dozvoljena odgovarajućim standardima.
 • Za bilo koji način ugradnje separatora, referentna tačka je nivo povrata, a ne visina najniže tačke uljeva. U slučaju pojave povrata, onemogućena bi bila daljnja odvodnja i ne bi se moglo spriječiti izlijevanje opasnih tečnosti u okoliš.
 • Jedina aktivna zaštita od povrata sa 100% učinkom je upotrebom prepumpnog okna sa potisnim vodom iznad zone povrata.
 • Prepumpno okno ugrađeno iza separatora naftnih derivata mora biti projektovano prema BAS EN 12056 i BAS EN 752.
Odvodnja parkirališta

Odvodnja pomoću ACO Multiline
ili ACO Monoblock PD sa sabirnikom

Aktivna zaštita od povrata pomoću ACO Powerlift PSD-B-1000
 • Sa dvije potopne pumpe tip SAT
 • Sa upravljačkom jedinicom MultiControl u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem
 • Potisni cjevovod sa petljom iznad zone povrata u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem
Podzemna garaža

Linijska odvodnja pomoću ACO Multiline, ACO Monoblock PD i ACO Xtradrain sa sabirnikom

Aktivna zaštita od povrata pomoću ACO Powerlift Oktagon-PSD
 • Sa dvije potopne pumpe tip SAT
 • Sa upravljačkom jedinicom MultiControl u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem
 • Potisni cjevovod sa petljom iznad zone povrata (grijan ili toplotno izolovan)
Pješački podhodnik
Aktivna zaštita od povrata pomoću ACO Powerlift PSD-W-1000
 • Sa dvije potopne pumpe tip SAT-V
 • Sa upravljačkom jedinicom MultiControl u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem
 • Potisni cjevovod sa petljom iznad zone povrata u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem

Linijska odvodnja pomoću ACO Multiline ili
ACO Xtradrain sa sabirnikom

Podvožnjak

Odvodnja saobraćajnice pomoću
ACO Combipoint tačkaste odvodnje

Aktivna zaštita od povrata pomoću ACO Powerlift PSD-B-1000
 • Sa dvije potopne pumpe tip SAT
 • Sa upravljačkom jedinicom MultiControl u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem
 • Potisni cjevovod sa petljom iznad zone povrata u ACO ormaru za vanjsku ugradnju sa grijačem

 • Klasa nosivosti D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1000 mm
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od polimernog betona
 • Primjena kao aktivna zaštita od povrata kod separatora
 • Primjena kod površinske odvodnje
 • Odvodnja i zaštita od povrata crne ili sive otpadne vode iz 1 ili 2 stambene zgrade, komercijalnih ili industrijskih objekata • Klasa nosivosti D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1000 mm, 1500 mm (veće dimenzije na zahtjev)
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od armiranog betona
 • Primjena u hotelima i njegovalištima
 • Industrijske zone
 • Parking prostori i skladišta
 • Kišni retencioni bazeni
 • Iza separatora masti, npr. priprema hrane
 • Iza separatora naftnih derivata npr. vanjske autopraonice, benzinske stanice, auto otpad ... • Klasa nosivosti B125 ili D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1100 mm, duo sistem pumpi
 • Izrađeno od PE-HD
 • Primjena u hotelima i njegovalištima
 • Industrijske zone
 • Parking prostori i skladišta
 • Površinska odvodnja
 • Iza separatora masti, npr. priprema hrane
 • Iza separatora naftnih derivata npr. vanjske autopraonice, benzinske stanice, auto otpad ... • Klasa nosivosti A15; B125; D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 900 mm
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od PE-HD
Primjena:
 • Jedna ili više stambenih zgrada
 • Uredske zgrade
 • Industrijske zgrade
 • Sifonska odvodnja