Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Powerlift PSD-B (armirani beton)

Powerlift je prepumpno okno iz firme ACO za odvodnju komercijalnih područja i velikih slivnih površina koje se skupljaju ispod zone povrata. Prefabrikovano Powerlift PSD armiranobetonsko okno koje nije ispunjeno, može se pomoću nastavnih elemenata ugraditi na tačno zahtijevanu dubinu. Korisna zapremina se može prilagođavati da bi ispunila individualne količine uljevne vode. Orijentacija uljeva, ventilacije i prodora za kablove se može prilagođavati lokalnim uslovima. Moguća je ugradnja do dubine od 9 m. Okno za mono ili duo sistem pumpi projektovano je da izdrži dovoljno opterećenje za klasu poklopca do D400. Nudi se mogućnost biranja načina kontrole vode u oknu, u zavisnosti od medijuma i nivoa zagađenja, između pneumatske kontrole, opciono sa mini kompresorom i plovaka ili sa 4-20 mA hidrostatskom sondom.

Prednosti proizvoda
 • Montiran cjevovod unutar okna
 • Potisni cjevovod i elementi cjevovoda izrađeni od materijala otpornog na koroziju EN-GJL liveno željezo i PVC-U plastike
 • Poklopac okna, lagan, sa bezvijčanim zaključavanjem
 • Predinstalacija univerzalnog nosača za kontrole nivoa u oknu
 • Visina i dodatni pribor variraju u zavisnosti od aplikacije
 • Skoro u potpunosti sigurno od nakupljanja naslaga na dnu okna sa velikom korisnom zapreminom
Podaci za narudžbu

Pumpa
Korisna
zapremina
od
[l]
Korisna
zapremina
do
[l]
Tip
otpadne
vode
Težina
pumpe

[kg]
Težina
najtežeg
elementa
[kg]
Ukupna
težina

[kg]
Broj
artikla
SITA 200-N-ex550785fekalna34,029004050707832
SAT 100/D550785ne fekalna19,529004050707830
SAT 200/D550785ne fekalna21,529004050707831

Radni dijagram

PumpaSnaga
motora P1
[kW]
Snaga
motora P2
[kW]
Eksplozivna
zaštita

Struja

[A]
Promjer
prolaza
[mm]
Impeler

Vrsta
napojnog
kabla
Za priključak na napon od 400V
SITA 200-N-ex2.11.5sa EX zaštitom3.7-sjekačNSSHOU-J
4G1.5 +
2 x 0.75
SAT 100/D1.30.88bez EX zaštite2.315otvoreni
impeler
H07RN-F 4 G 1
SAT 200/D2.01.5bez EX zaštite3.5515otvoreni
impeler
H07RN-F 4 G 1
ACO Powerlift PSD-B 1000 - tehnički opisdocx
ACO Powerlift PSD-B 1500 - tehnički opisdocx
Prednosti proizvoda
 • Montiran cjevovod unutar okna
 • Potisni cjevovod i elementi cjevovoda izrađeni od materijala otpornog na koroziju EN-GJL liveno željezo i PVC-U plastike
 • Poklopac okna, lagan, sa bezvijčanim zaključavanjem
 • Predinstalacija univerzalnog nosača za kontrole nivoa u oknu
 • Visina i dodatni pribor variraju u zavisnosti od aplikacije
 • Skoro u potpunosti sigurno od nakupljanja naslaga na dnu okna sa velikom korisnom zapreminom
Podaci za narudžbu

Pumpa
Korisna
zapremina
od
[l]
Korisna
zapremina
do
[l]
Tip
otpadne
vode
Težina
pumpe

[kg]
Težina
najtežeg
elementa
[kg]
Ukupna
težina

[kg]
Broj
artikla
SAT-Q 300/80D14001600ne fekalna58,054006300712442
KI-AT-V 400/4/100 ex14001600fekalna85,054006300712440
SAT-Q 400/65D14001600ne fekalna74,054006300712443

Radni dijagram

PumpaSnaga
motora P1
[kW]
Snaga
motora P2
[kW]
Eksplozivna
zaštita

Struja

[A]
Promjer
prolaza
[mm]
Impeler

Vrsta
napojnog
kabla
Za priključak na napon od 400V
SAT-Q 300/80D2.92.2bez EX zaštite5.140otvoreni
dual impeler
H07RN-F 4G1.5 + 3 x 1
KI-AT-V 400/4/100 ex3.73.0sa EX zaštitom7.3100impeler
slobodnog toka
NSSHOU-J 4G2.5 + 2 x 0.75
SAT-Q 400/65D4.03.0bez EX zaštite6.750otvoreni
dual impeler
H07RN-F 4 G1.5 + 3 x 1
ACO Powerlift PSD-B 1000 - tehnički opisdocx
ACO Powerlift PSD-B 1500 - tehnički opisdocx