ACO Self 200 kanali za linijsku odvodnju od polimerbetona sa rešetkom od livenog željeza dizajnirani su kako za privatne namjene tako i za gradske trgove. Karakteristični su po sistemu zaključavanja rešetke protiv eventualnog vandalizma.

ACO Self 200 kanal

Prednosti proizvoda
  • Tijelo kanala od polimerbetona
  • Veliki kapacitet protoka zbog širine kanala
  • Sistem zaključavanja rešetke protiv vandalizma
  • Klasa nosivosti od A15 - B125 prema BAS EN 1433 za osobna vozila
Područje primjene:
  • Gradski trgovi
  • Prilazi
  • Parkirališta
  • Pješačke zone