Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Tray kanali dizajnirani su za upotrebu u komercijalne svrhe gdje su zahtjevi za higijenom, izdržljivošću i trajnošću najvažniji. ACO predstavlja dva nova tipa kanala koji ispunjavaju zahtjeve higijenskog dizajna i prevazilaze zahtjeve rezervisane za površine u kontaktu sa hranom i prilagođen su standardima korištenja širom svijeta, uključujući EN 1253, EN 1433, CE oznake i različitim zahtjevima za zaštitu od požara.

ACO Tray kanali su dostupni u više različitih varijanti u zavisnosti o volumenu kanala, protoku, veličini i promjeru ispusta da bi odgovarali svim zahtjevima. Konstrukcija poda i ugradbena dubina sa upotrebom hidroizolacije ima važnu ulogu u odabiru odgovarajućeg ACO Tray kanala.

Nudimo dva tipa Tray kanala:

 • Standardni kanal: epoksidni podovi, betonski podovi, podovi sa keramičkim pločicama
 • Kanal sa flanšom: podovi sa keramičkim pločicama

ACO Tray kanali

ACO higijenski Tray kanal + slivnik sa prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije

ACO higijenski Tray kanal + slivnik sa prirubnicom za uklještenje hidroizolacije

ACO higijenski Tray kanal sa proširenim rubom za prihvat plitke hidroizolacije

ACO higijenski Tray kanal bez prirubnice

Mrežasta rešetka L15

 • Klasa nosivosti L15
 • Testirano prema BAS EN 1253
 • Otvor rešetke 25x25 mm
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Zaobljeni uglovi

Gredičasta rešetka R50 FHD

 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Higijenski dizajn prema EN1672, EN ISO 14159
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljeni uglovi

Gredičasta rešetka M125 FHD

 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Higijenski dizajn prema EN1672, EN ISO 14159
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljeni uglovi

Livena rešetka M125 FHD

 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Higijenski dizajn prema EN1672, EN ISO 14159
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljeni uglovi

 • Higijenski dizajn prema BAS EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokumentima 8, 13 i 44
 • Testirano i certifikovano prema BAS EN 1253
 • Materijal nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Debljina lima 1,5 mm
 • Pikopasivizirano tijelo kanala
 • Svi uglovi izvedeni u radijusu > 3 mm
 • Minimalni pad prema izljevu 1%
 • Zaštitni rub širine 15 mm ispunjen tvrdom gumom
 • Dno V presjeka za širine < 300 mm
 • Ojačano dno za širine > 400 mm
 • Higijenske protuklizne rešetke
 • Podesive stope za nivelaciju od 60 - 110 mm
 • Ankeri za učvršćivanje u beton
 • Korpica za prihvat nečistoća volumena 0,3 l


ACO Tray 142 FHD - standardni rub

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text


DA20053060125416584416602pdfdocx
830416585416603pdfdocx
1030416586416604pdfdocx
1230416587416605pdfdocx
1530416588416606pdfdocx
2030416589416607pdfdocx


ACO Tray 142 FHD - sa flanšom

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text


DA20053060125416680416698pdfdocx
830416681416699pdfdocx
1030416682416700pdfdocx
1230416683416701pdfdocx
1530416684416702pdfdocx
2030416685416703pdfdocx
 • Higijenski dizajn prema BAS EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokumentima 8, 13 i 44
 • Testirano i certifikovano prema BAS EN 1253
 • Materijal nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Debljina lima 1,5 mm
 • Pikopasivizirano tijelo kanala
 • Svi uglovi izvedeni u radijusu > 3 mm
 • Minimalni pad prema izljevu 1%
 • Zaštitni rub širine 15 mm ispunjen tvrdom gumom
 • Dno V presjeka za širine < 300 mm
 • Ojačano dno za širine > 400 mm
 • Higijenske protuklizne rešetke
 • Podesive stope za nivelaciju od 60 - 110 mm
 • Ankeri za učvršćivanje u beton
 • Korpica za prihvat nečistoća volumena 0,3 l


ACO Tray 157 FHD - standardni rub

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text

DA20053060142416590416608pdfdocx
830416591416609pdfdocx
1030416592416610pdfdocx
1230416593416611pdfdocx
1530416594416612pdfdocx
2030416595416613pdfdocx
DA30033055142416614416628pdfdocx
63060416615416629pdfdocx
103060416616416630pdfdocx
153060416617416631pdfdocx
203060416618416632pdfdocx
303070416619416633pdfdocx
403080416620416634pdfdocx
DA40043060142416642416648pdfdocx
630416643416649pdfdocx
830416644416650pdfdocx
DA50053065142416654416660pdfdocx
830416655416661pdfdocx
1030416656416662pdfdocx


ACO Tray 157 FHD - sa flanšom

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text

DA20053060142416686416704pdfdocx
830416687416705pdfdocx
1030416688416706pdfdocx
1230416689416707pdfdocx
1530416690416708pdfdocx
2030416691416709pdfdocx
DA30033055142416710416724pdfdocx
63060416711416725pdfdocx
103060416712416726pdfdocx
153060416713416727pdfdocx
203060416714416728pdfdocx
303070416715416729pdfdocx
403080416716416730pdfdocx
DA40043060142416738416744pdfdocx
630416739416745pdfdocx
830416740416746pdfdocx
DA50053065142416741416747pdfdocx
830416742416748pdfdocx
1030416743416749pdfdocx
 • Higijenski dizajn prema BAS EN 1672, EN ISO 14159 i EHEDG dokumentima 8, 13 i 44
 • Testirano i certifikovano prema BAS EN 1253
 • Materijal nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
 • Debljina lima 1,5 mm
 • Pikopasivizirano tijelo kanala
 • Svi uglovi izvedeni u radijusu > 3 mm
 • Minimalni pad prema izljevu 1%
 • Zaštitni rub širine 15 mm ispunjen tvrdom gumom
 • Dno V presjeka za širine < 300 mm
 • Ojačano dno za širine > 400 mm
 • Higijenske protuklizne rešetke
 • Podesive stope za nivelaciju od 60 - 110 mm
 • Ankeri za učvršćivanje u beton
 • Korpica za prihvat nečistoća volumena 0,3 l


ACO Tray 218 FHD - standardni rub

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text

DA30033055200416621416635pdfdocx
63060416622416636pdfdocx
103060416623416637pdfdocx
153060416624416638pdfdocx
203060416625416639pdfdocx
303070416626416640pdfdocx
403080416627416641pdfdocx
DA40043060200416645416651pdfdocx630416646416652pdfdocx
830416647416653pdfdocx
DA50053065200416657416663pdfdocx
830416658416664pdfdocx
1030416659416665pdfdocx
DA60063070200416666416669pdfdocx
930416667416670pdfdocx
1230416668416671pdfdocx
DA80083080200416672416673pdfdocx


ACO Tray 218 FHD - sa flanšom

IlustracijaFHDA

[mm]
B

[mm]
H

[mm]
Promjer izljeva
[mm]
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text

DA30033055200416717416731pdfdocx
63060416718416732pdfdocx
103060416719416733pdfdocx
153060416720416734pdfdocx
203060416721416735pdfdocx
303070416722416736pdfdocx
403080416723416737pdfdocx
DA40043060200416741416747pdfdocx630416742416748pdfdocx
830416743416749pdfdocx
DA50053065200416753416759pdfdocx
830416754416760pdfdocx
1030416755416761pdfdocx
DA60063070200416762416765pdfdocx
930416763416766pdfdocx
1230416764416767pdfdocx
DA80083080200416768416769pdfdocx
 • Klasa nosivosti L15
 • Testirano prema BAS EN 1253
 • Otvor rešetke 25 x 25 mm
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Zaobljene ivice

Pokrovna mrežasta rešetka klase nosivosti L15

Kanal
Š x D
[mm]
Rešetka
Š x D
[mm]
Broj
rešetki
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text
200 x 530168 x 4991416860416861pdfdocx
200 x 830168 x 3982416862416863pdfdocx
200 x 1030168 x 4992416860416861pdfdocx
200 x 1230168 x 3983416862416863pdfdocx
200 x 1530168 x 4993416860416861pdfdocx
200 x 2030168 x 4994416860416861pdfdocx
300 x 330268 x 2981416864416865pdfdocx
300 x 630268 x 2982416864416865pdfdocx
300 x 1030268 x 4992416866416867pdfdocx
300 x 1530268 x 4993416866416867pdfdocx
300 x 2030268 x 4994416866416867pdfdocx
300 x 3030268 x 4996416866416867pdfdocx
300 x 4030268 x 4998416866416867pdfdocx
400 x 430368 x 3981416868416869pdfdocx
400 x 630368 x 5981416870416871pdfdocx
400 x 830368 x 3982416868416869pdfdocx
500 x 530468 x 4991416872416873pdfdocx
500 x 830468 x 3982416874416875pdfdocx
500 x 1030468 x 4992416872416873pdfdocx
600 x 630568 x 2982416876416877pdfdocx
600 x 930568 x 2983416876416877pdfdocx
600 x 1230568 x 2984416876416877pdfdocx
800 x 830768 x 3982416878416879pdfdocx
 • Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159
 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljene ivice

Pokrovna gredičasta rešetka klase nosivosti R50

Kanal
Š x D
[mm]
Rešetka
Š x D
[mm]
Broj
rešetki
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text
200 x 530168 x 4991416802416803pdfdocx
200 x 830168 x 3982416808416809pdfdocx
200 x 1030168 x 4992416802416803pdfdocx
200 x 1230168 x 3983416808416809pdfdocx
200 x 1530168 x 4993416802416803pdfdocx
200 x 2030168 x 4994416802416803pdfdocx
300 x 330268 x 2981416812416813pdfdocx
300 x 630268 x 2982416812416813pdfdocx
300 x 1030268 x 4992416814416815pdfdocx
300 x 1530268 x 4993416814416815pdfdocx
300 x 2030268 x 4994416814416815pdfdocx
300 x 3030268 x 4996416814416815pdfdocx
300 x 4030268 x 4998416814416815pdfdocx
400 x 430368 x 3981416820416821pdfdocx
400 x 630368 x 5981416822416823pdfdocx
400 x 830368 x 3982416820416821pdfdocx
500 x 530468 x 4991416828416829pdfdocx
500 x 830468 x 3982416830416831pdfdocx
500 x 1030468 x 4992416828416829pdfdocx
600 x 630568 x 2982416838416839pdfdocx
600 x 930568 x 2983416838416839pdfdocx
600 x 1230568 x 2984416838416839pdfdocx
800 x 830768 x 3982416842416843pdfdocx
 • Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159
 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljene ivice

Pokrovna gredičasta rešetka klase nosivosti M125

Kanal
Š x D
[mm]
Rešetka
Š x D
[mm]
Broj
rešetki
Artikl
AISI 304
Artikl
AISI 316L
Tehnički crtežOpisni text
200 x 530168 x 4991416804416805pdfdocx
200 x 830168 x 3982416810416811pdfdocx
200 x 1030168 x 4992416804416805pdfdocx
200 x 1230168 x 3983416810416811pdfdocx
200 x 1530168 x 4993416804416805pdfdocx
200 x 2030168 x 4994416804416805pdfdocx
300 x 330268 x 2981416816416817pdfdocx
300 x 630268 x 2982416816416817pdfdocx
300 x 1030268 x 4992416818416819pdfdocx
300 x 1530268 x 4993416818416819pdfdocx
300 x 2030268 x 4994416818416819pdfdocx
300 x 3030268 x 4996416818416819pdfdocx
300 x 4030268 x 4998416818416819pdfdocx
400 x 430368 x 3981416824416825pdfdocx
400 x 630368 x 5981416826416827pdfdocx
400 x 830368 x 3982416824416825pdfdocx
500 x 530468 x 4991416832416833pdfdocx
500 x 830468 x 3982416834416835pdfdocx
500 x 1030468 x 4992416832416833pdfdocx
 • Higijenski dizajn prema EN 1672, EN ISO 14159
 • Klasa nosivosti prema BAS EN 1253
 • Protuklizna površina R11 prema DIN 51130
 • Elektropolirana površina
 • Rešetke jednostavne za čišćenje
 • Zaobljene ivice

Pokrovna livena rešetka klase nosivosti M125

Kanal
Š x D
[mm]
Rešetka
Š x D
[mm]
Broj
rešetki
Artikl
AISI 304
Tehnički crtežOpisni text
200 x 530168 x 4991416947pdfdocx
200 x 830168 x 3982416948pdfdocx
200 x 1030168 x 4992416947pdfdocx
200 x 1230168 x 3983416948pdfdocx
200 x 1530168 x 4993416947pdfdocx
200 x 2030168 x 4994416947pdfdocx
300 x 330268 x 2981416946pdfdocx
300 x 630268 x 2982416946pdfdocx
300 x 1030268 x 4992416945pdfdocx
300 x 1530268 x 4993416945pdfdocx
300 x 2030268 x 4994416945pdfdocx
300 x 3030268 x 4996416945pdfdocx
300 x 4030268 x 4998416945pdfdocx

Kao jedan od svjetskih lidera u oblasti odvodnje, ACO grupa je svjesna krucijalnog značaja kojeg odvodnja ima u komercijalnoj prehrambenoj industriji.

Cijenimo sigurnost hrane, higijenu i kontrolu troškova te smatramo da su to vitalni faktori, ali smo, također, svjesni da su za mnoge sistemi za odvodnju izvan vidokruga, a time i izvan opsega ozbiljnijeg razmatranja.

Kao rezultat toga, mnogi sistemi odvodnje su neadekvatno dizajnirani. U najboljem slučaju to dovodi do visokih troškova za čišćenje i održavanje, a u najgorem slučaju može dovesti do kontaminacije hrane, zatvaranja pogona i velikih gubitaka – ili čak gašenja poslovanja. Kao kompanija sa motom „ACO budućnost odvodnje“, odlučni smo to promijeniti podizanjem kvaliteta higijenske odvodnje, te poboljšanja standarda u svakom dijelu procesa.


ACO HygieneFirst filozofija simbolizuje posvećenost najvišim higijenskim performansama. Pri izradi svojih proizvoda ACO strogo vodi računa o higijenskim zahtjevima i načelima projektovanja za opremu koja dolazi u kontakt sa hranom, a koje podni odvodi treba da ispunjavaju u svrhu postizanja potpune higijenske učinkovitosti.