Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Oleopass P, separator naftnih derivata klase I sa obilaznim vodom, je projektovan za ugradnju u tlo izvan objekata, za tretman oborinskih voda sa površina gdje može doći do pojave zauljenih čestica ili u svrhu zadržavanja prilikom prosipanja naftnih derivata radi zaštite okolnih površina.

Nije moguće koristiti separator sa obilaznim vodom za tretman otpadnih voda nastalih od industrijskih procesa, praonica automobila, spiranja ostalih zauljenih površina kao što su benzinske stanice. U zavisnosti od klase nosivosti i nazivne veličine, ugradbena dubina uljevne cijevi varira od 450 do 2000 mm. Separatori naftnih derivata se isporučuju sa poklopcima za klase nosivosti A15, B125 i D400 u skladu sa EN 124.

ACO Oleopass P

Separator naftnih derivata od polietilena za ugradnju u tlo
  • U skladu sa BAS EN 858
  • Certifikati
  • Uljevni i izljevni priključak u skladu sa vanjskim promjerom D, u zavisnosti od nazivne veličine separatora
  • Uljevni i izljevni elementi od polietilena
  • Sa izvadivim koaliscentnim filterom
  • Plovak sa automatskim zatvaranjem, baždaren na gustinu tečnosti: 0,9 g/cm3
  • Sa obilaznim vodom od polietilena

Primjer ugradnje na slici prikazuje ugradnju ACO Oleopass P NG 3 sa poklopcem za klasu nosivosti B125.

Nazivna veličinaPriključakUkupan protok (l/s)Zapremina taložnika (l)Zapremina izdvojenog ulja (l)Ukupna zapremina (l)D (mm)H (mm)H1 (mm)H2 (mm)Težina (kg)
NG 3DN 200154502407752001377102095090
NG 3DN 20015670240995200159412301160106
NG 3DN 200159502401280200186515001430107
NG 6DN 25030660235970250159412101140114
NG 6DN 2503012102351525250212917401670124
NG 8DN 250508202601250250186514701400104
NG 10DN 2505010802601615250212917401670130
Opis artiklaBroj artiklaTehnički crtež
ACO Oleopass P NG 3/15 SF 3003903.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 3/15 SF 6503913.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 3/15 SF 9003923.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 6/30 SF 6003906.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 6/30 SF 12003916.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 8/50 SF 8003908.81.00pdf
ACO Oleopass P NG 10/50 SF 10003910.81.00pdf
Opis proizvodaBroj artiklaTehnički crtež
Pokrovni element separatora za klasu nosivosti A153301.14.00
3301.14.01
3301.14.02
pdf
Pokrovni element separatora za klasu nosivosti B1253301.15.00
3301.15.01
3301.15.02
pdf
Pokrovni element separatora za klasu nosivosti D4003301.16.00
3301.17.00
pdf