Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO sistem za tretman oborinskih voda (HMS) - infiltracija

Prednosti proizvoda
  • Visok kapacitet sedimentacije i filtracije
  • Visok kapacitet izljeva
  • Predtretman za infiltracijske sisteme
  • Visoka radna stabilnost i niski troškovi održavanja
  • Uljev i izljev u istom nivou
  • Sistem za tretman oborinskih voda sa saobraćajnih površina i naknadno infiltriranje u tlo
  • Izrađen od armiranog betona
  • Filter se može dodatno proširiti u više slojeva prema zahtjevu
  • Slivna površina koja se tretira je do 4.000m2
Podaci za narudžbu
Uliv/Izliv
DN/OD
[mm]
PoklopacTežina
taložnika
[kg]
Broj
artikla
3002x svijetli otvor 600 ili
1x svijetli otvor 600 i 1x svijetli otvor 800
7000725302
Uliv / Izliv
DN / OD
[mm]

Broj
artikla

H1
[mm]

H2
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]
T
Becken
[mm]
Broj
artikla
Verzija 1
Broj
artikla
Verzija 2
T
max
[mm]
30072530213801380220024408107280577280565795