ACO Profiline sistem linijskog odvodnjavanja je pouzdano i profesionalno rješenje za odvodnju vertikalnih fasada, terasa i balkona. Sistem kanala ima dvostruku funkciju: odvodi vodu sa površine kroz rešetku, ali takođe i vodu sa procjednog drenažnog sloja.

ACO Profiline kanali

Visinsko podešavanje
Zaključavanje rešetke
Kompenzacioni element
Nastavak za slivnik
Nastavak za slivnik
Ugaoni element
ACO Profiline kanali podesivi po visini
ACO Profiline kanal od pocinčanog čelika svijetle širine 100 mmpdf
ACO Profiline kanal od pocinčanog čelika svijetle širine 130 mmpdf
ACO Profiline kanal od pocinčanog čelika svijetle širine 250 mmpdf
ACO Profiline kanal od nehrđajućeg čelika svijetle širine 100 mmpdf
ACO Profiline kanal od nehrđajućeg čelika svijetle širine 130 mmpdf
ACO Profiline kanal od nehrđajućeg čelika svijetle širine 250 mmpdf