ACO ShowerFloor

Revolucionarni sistem poda.

ACO ShowerFloor je prvi sistem nosača namijenjen za prostore za tuširanje prekrivene pločicama koji se može fleksibilno prilagoditi uslovima prostora. Sistem omogućava brzu i jednostavnu ugradju, može se podesiti prema veličini, visini i nagibu.

Proizvod se može nabaviti kod naših prodajnih partnera
ACO ShowerFloor sistem čine:
  • Stabilan ram sa pojedinačno podesivim nožicama
  • Potporna ploča
  • Tačkasta ili linijska odvodnja
ACO ShowerFloor za linijsku odvodnju
ACO ShowerFloor za tačkastu odvodnju