Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO ShowerFloor

Revolucionarni sistem poda.

ACO ShowerFloor je prvi sistem nosača namijenjen za prostore za tuširanje prekrivene pločicama koji se može fleksibilno prilagoditi uslovima prostora. Sistem omogućava brzu i jednostavnu ugradju, može se podesiti prema veličini, visini i nagibu.

Proizvod se može nabaviti kod naših prodajnih partnera
ACO ShowerFloor sistem čine:
  • Stabilan ram sa pojedinačno podesivim nožicama
  • Potporna ploča
  • Tačkasta ili linijska odvodnja
ACO ShowerFloor za linijsku odvodnju
ACO ShowerFloor za tačkastu odvodnju