Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Self® šlic kanali za linijsku odvodnju dizajnirani su za privatne stambene objekte, čuvaju Vaš dom, vrt i pristupne staze od kiše i prljavih voda. Izrađeni od polimerbetona ili reciklirane plastike i kombinuju se sa tri vrste šlica. Sistem je u potpunosti siguran od vandalizma ili krađe rešetke, pogodan je za primjenu u školskim dvorištima i igralištima gdje nedostatak rešetke može biti izuzetno opasan, te na stadionima gdje se demontaža rešetke može zloupotrijebiti.

ACO Self šlic kanali

Proizvod se može nabaviti kod naših prodajnih partnera

Šlic kanal izrađen od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika i od plastike za diskretno rješenje modernih betonskih i kamenih podloga.

Održavanje ACO Self® šlic kanala vrši se preko revizionog elementa koji se nalazi neposredno iznad odvoda. Ovisno o konfiguraciji linije, na raspolaganju su revizioni elementi od 50 ili 15 cm. Kanale je poželjno čistiti i ispirati minimalno dva puta godišnje. Ovisno o uslovima na terenu, čišćenja se mogu vršiti i više puta godišnje kako bi se osigurala nesmetana odvodnja površinskih voda i olakšala naredna čišćenja.

ACO Self® kanal sa revizionim i sabirnim elementom

Revizioni element od 50 cm savršeno se uklapa u okolinu zbog mogućnosti ispune okolnom oblogom. Ugrađuje se na sabirnik, a svojstvo upojnosti je isto kao i kod šlic kanala od 100 cm. Sabirnik sadrži bočni ispust sa integrisanom gumenom brtvom i PVC posudom za nečistoće.

ACO Self® kanal sa revizionim elementom

Najmanji revizioni element dužine 15 cm u kombinaciji sa ACO Self® rešetkom dužine 85 cm može se koristiti sa ACO Self® Euroline ili ACO Self® Hexaline tijelom kanala.