Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Self® šlic kanali za linijsku odvodnju dizajnirani su za privatne stambene objekte, čuvaju Vaš dom, vrt i pristupne staze od kiše i prljavih voda. Izrađeni od polimerbetona ili reciklirane plastike i kombinuju se sa tri vrste šlica. Sistem je u potpunosti siguran od vandalizma ili krađe rešetke, pogodan je za primjenu u školskim dvorištima i igralištima gdje nedostatak rešetke može biti izuzetno opasan, te na stadionima gdje se demontaža rešetke može zloupotrijebiti.

ACO Self šlic kanali

Šlic kanal izrađen od nehrđajućeg ili pocinčanog čelika i od plastike za diskretno rješenje modernih betonskih i kamenih podloga.

Održavanje ACO Self® šlic kanala vrši se preko revizionog elementa koji se nalazi neposredno iznad odvoda. Ovisno o konfiguraciji linije, na raspolaganju su revizioni elementi od 50 ili 15 cm. Kanale je poželjno čistiti i ispirati minimalno dva puta godišnje. Ovisno o uslovima na terenu, čišćenja se mogu vršiti i više puta godišnje kako bi se osigurala nesmetana odvodnja površinskih voda i olakšala naredna čišćenja.

ACO Self® kanal sa revizionim i sabirnim elementom

Revizioni element od 50 cm savršeno se uklapa u okolinu zbog mogućnosti ispune okolnom oblogom. Ugrađuje se na sabirnik, a svojstvo upojnosti je isto kao i kod šlic kanala od 100 cm. Sabirnik sadrži bočni ispust sa integrisanom gumenom brtvom i PVC posudom za nečistoće.

ACO Self® kanal sa revizionim elementom

Najmanji revizioni element dužine 15 cm u kombinaciji sa ACO Self® rešetkom dužine 85 cm može se koristiti sa ACO Self® Euroline ili ACO Self® Hexaline tijelom kanala.