Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Sedismart C - armiranobetonski taložnik

Prednosti proizvoda
  • U skladu sa zahtjevima ispitivanja kvaliteta prema RAL-GZ 693 uvjerenje o kvalitetu sistema separatora
  • U skladu sa DWA-M 153 tip D24
  • Specijalna unutrašnja struktura za optimalno taloženje
  • Kompaktan dizajn
  • Monolitan, okrugli tank
  • Priključci prema DIN 19534/19537 sa patentiranim plastičnim uloškom kružnog dizajna koji generiše rotaciono kretanje kontaminirane vode uzrokujući da fine čestice padaju na dno šahta
  • Poklopac šahta prema BAS EN 124 klasa B125/D400
  • Predviđena namjena:
  • - Sprečavanje zamuljenja sistema infiltracije i kišnih kolektora
  • - Poboljšano taloženje mulja ispred separatora
Podaci za narudžbu

Tip
Q

[l/s]
Uliv/Izliv
DN/OD
[mm]
Zapremina
taložnika
[l]
Ukupna
zapremina
[l]
Težina
taložnika
[kg]
Broj
artikla
44,011040010522272725279
77,116069016232874725280
1111,0160110025093981725281
2423,8200250058356309725282
3635,825066701190915903725283

Tip

Broj
artikla

H1
[mm]

H2
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]
T
Becken
[mm]
Broj
artikla
Verzija 1
Broj
artikla
Verzija 2
T
max
[mm]
47252791360134010001270400728040-5385
772528014551435120014754207280417282165405
1172528114401420150018203707280427282175355
2472528215551535220024405007280447282195485
367252832100208027003000855728040-5840