Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO sistem za tretman oborinskih voda (HMS) - odvodnja krovnih površina

Prednosti proizvoda
  • Visok kapacitet sedimentacije i filtracije
  • Kompaktan dizajn
  • Lagan za održavanje
  • Brza ugradnja zahvaljujući sistemu prefabrikovanih elemenata
  • Izrađen od armiranog betona
  • Filter se može dodatno proširiti u više slojeva prema zahtjevu
  • Slivna površina koja se tretira je do 500 m2
  • Moguće je izvesti manji pad jer tok kroz filter ide odozdo prema gore
Podaci za narudžbu
Uliv/Izliv
DN/OD
[mm]
PoklopacTežina
taložnika
[kg]
Broj artikla
1501x svijetli otvor 6007000725304
Uliv / Izliv
DN / OD
[mm]

Broj
artikla

H1
[mm]

H2
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]
T
Becken
[mm]
Broj
artikla
Verzija 1
Broj
artikla
Verzija 2
T
max
[mm]
15072630415201020120014753557282167280585795