Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO Muli-Star

ACO Muli-Star je samostojeća prepumpna stanica za fekalne vode, koja se sastoji od suho-montažne pumpe i kućišta/spremnika od polietilena.

Kompaktna konstrukcija zauzima malo prostora što olakšava njenu ugradnju kao samostojeću u prostoru ili u oknu. Isporučuje se sa kompletno montiranim potisnim vodom, koji uključuje nepovratnu klapnu i kompenzator za spoj na potisni cjevovod. Spremnik ima rupe za sidrenje u podlogu za osiguranje od djelovanja uzgonskih sila (isplivavanja) u slučaju poplave.

Ukoliko se dogodi da prostor u kojem je smještena prepumpna stanica poplavi, ona će, iako potopljena, narednih sedam dana nastaviti pouzdano raditi sve dok izvor napajanja i komandni ormar nisu pod vodom, kako bi se korisniku ostavilo dovoljno vremena za organizaciju servisa.

Sa gornje strane se nalazi i priključak za odzraku i revizioni poklopac u kojem je integrisan priključak za crijeva pneumatskog upravljanja, dok su priključci doljeva smješteni sa zadnje strane. Radom stanice upravlja aktivno pneumatsko upravljanje, koje osigurava visoku pouzdanost i punu kontrolu nad radom prepumpne stanice.

ACO Muli-Star se isporučuje u mono i duo izvedbi (sa jednom ili dvije pumpe). Duo sistem se ugrađuje u onim situacijama kada je potrebno osigurati neprekidan rad prepumpnog sistema. Dvije pumpe rade naizmjenično čime se omogućuje dugovječniji i pozdaniji rad obje pumpe, a samim time i cijelog sistema, jer se radno opterećenje podjednako raspoređuje na obje pumpe.

Prednosti proizvoda
 • Mala Težina: 31 kg
 • Niska razina buke zahvaljujući maloj frekvenciji obrtaja
 • Radno kolo slobodnog prolaza: 57 mm
 • Brza instalacija
 • Spremna za priključenje
 • Može proći kroz otvor promjera 600 mm
 • Slobodno-protočno radno kolo otporno na blokade
Podaci za narudžbu
TipSnaga
motora
P1

[kW]
Snaga
motora
P2

[kW]
Potro-
šnja


[A]
Napon[V]
R[U/min]
Granu-
lacija


[mm]
Visina
uljeva
Z1

[l]
Visina
uljeva
Z2

[l]
Uljev
na vrhu

[l]
Ukupno[l]
Težina[kg]
Broj
artikla


Muli-Star MDP 11.00.751.9340013805720253060311200.50.00
Muli-Star MWP 11.10.755.0523014105720253060311200.50.01
TipVisina dizanjaProtok Q zavisno od visine dizanja HTemperatura otpadne vode
2 m4 m6 mNormalnaMaksimalna
[m][l/s][l/s][l/s][°C][°C]
Muli-Star MDP12.5 – 6.510.98.64.54060
Muli-Star MWP12.5 – 5.59,77,04060

Karakteristike proizvoda

 • sabirni rezervoar od polietilena
 • revizioni poklopac 133 mm
 • sa kompletom za učvršćenje u podlogu
 • tri horizontalna priključka DN 100
 • jedan vertikalni priključak DN 50 / DN 100
 • priključak ventilacije DN 50 (PVC cijevi)
 • potisni priključak (protupovratni ventil sa kuglom, integrisan u rezervoar, sa ispustom za pražnjenje i priključak za elastični spoj potisnog voda DN 100)
 • podaci o motoru (monofazni elektromotor 230V/50Hz dostupan i u trofaznoj varijanti i slobodno protočno radno kolo "Vortex")
 • upravljački i signalni uređaj (1,5 m priključnog kabla sa šuko utikačem, beznaponski kontakti zbirne dojave kvara, uključuje 5 m priključnog kabla između prepumpnog uređaja i komandnog ormara)
Opis proizvodaBr. artiklaTehnički crtežOpisni tekst
ACO Muli-Star MDP11200.50.00pdf | dwgdocx
ACO Muli-Star MWP11200.50.01pdf | dwgdocx
Prednosti poroizvoda
 • Mala težina
 • Širok dijapazon primjene
 • CFD optimizirani impeler
 • Sve komponente visoke hemijske stabilnosti
 • Pogodna za ugradnju iza separatora masti
 • Brza instalacija
 • Spremna za priključenje
 • Velika radna zapremina – do 185 l
 • Projektovana za laganu manipulaciju kroz uske prolaze: 780 mm
Podaci za narudžbu
TipSnaga motoraOsnovni podaciGranu-
lacija
Korisna zapreminaUkupna
zapremina
TežinaBroj
artikla
P1P2PotrošnjaNaponRVisina uljeva
Z 1
Visina uljeva
Z 2
Uljev
na vrhu
[kW][kW][A][V][U/min][mm][l][l][l][l][kg]
Muli-Star DDP 1.11.831.55400140065651101101501041202.00.01
Muli-Star DDP 1.23.45310400280065651101101501231202.00.02
Muli-Star DDP 2.11.831.55400140065951851853001081202.00.04
Muli-Star DDP 2.23.45310400280065951851853001281202.00.05
TipVisina dizanjaProtok Q zavisno od visine dizanja HTemperatura
otpadne vode
4 m6 m8 m10 m12 m14 m16 mNormalnaMaksimalna
[m][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][l/s][°C][°C]
Muli-Star DDP 1.14 – 9.514.4411.07.51.54065
Muli-Star DDP 1.26 – 1615.013.311.389.47.13.514065
Muli-Star DDP 2.14 – 9.514.4411.07.51.54065
Muli-Star DDP 2.26 – 1615.013.311.389.47.13.514065
Opis proizvodaBr. artiklaTehnički crtežOpisni tekst
ACO Muli-Star DDP 1.11202.00.01pdf | dwgdocx
ACO Muli-Star DDP 1.21202.00.02pdf | dwgdocx
ACO Muli-Star DDP 2.11202.00.04pdf | dwgdocx
ACO Muli-Star DDP 2.21202.00.05pdf | dwgdocx