Koaliscentni separator naftnih derivata za ugradnju u tlo sa bypassom iz armiranog betona sa integrisanim taložnikom.

ACO Oleopass C - armiranobetonski separator

Oleopass C (osnovna verzija)
Oleopass C (nadvisivi)