ACO Drain dvorišni slivnik izrađen je od polimerbetona, sadrži ram za rešetke od pocinčanog čelika ili livenog željeza. Za klase nosivosti A15 / B125.

ACO Drain dvorišni slivnik

Proizvod se može nabaviti kod naših prodajnih partnera
Opis proizvodaGrađ.
dužina
[cm]
Građ.
širina
[cm]
Građ.
visina
[cm]
Upojna
površina
Težina

[kg]
Broj
artikla
ACO Drain dvorišni slivnik sa rešetkom, klase nosivosti B125
Rešetka od pocinčanog čelika (31 x 17 mm)
30,030,040,0534,027,310501
Rešetka od livenog željeza EN-GJS
30,030,044,0265,030,610500
Element za nadvišenje
28,528,525,09,502716
28,528,56,05,002717