Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Separator masti za ugradnju u tlo izrađen od armiranog poliestera. ACO Lipumax G, separator masti, je konstruisan za tretman vode koja sadrži masti u industriji hrane, ugostiteljstvu, restoranima, snack barovima, pekarama, itd. Upotreba ovog separatora masti za druge namjene nije dozvoljena.

ACO Lipumax G - poliesterski separator

ACO Lipumax G se sastoji od tijela koje je otporno na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda sa integrisanim taložnikom, priključaka za uliv i izliv, nastavnog gornjeg elementa R 600/800 mm sa plinotijesnim poklopcem sa natpisom "Separator".

ACO Lipumax G je vodonepropustan, te posjeduje sistem za nadvišenje, R 600/800 mm, sa gumenim dihtungom, koji je lako podesiv po visini. Uvodnica za signalni kabl alarmnog uređaja R50 mm je integrisana u zidu okna i omogućuje, u kombinaciji sa ACO PROTIGHT (opcija), jednostavnu ugradnju alarmnog senzora.

ACO Lipumax G je testiran na protok u skladu sa BAS EN 1825-1, sa odobrenim rezultatima na LGA Landesgewerbeanstalt u Bavarskoj, Njemačka.

ACO Lipumax G je konstruisan za ugradnju u tlo, ali se može ugrađivati i unutar objekata.

Princip instalacije separatora:

  1. Uliv
  2. Izliv
  3. ACO ATLAS nastavni element sa poklopcem
  4. Priključak na ventilaciju
Nazivna veličinaUliv / IzlivZapremina taložnikaZapremina spremnika izdvojene mastiUkupna zapreminaTežina
[l][l][l][kg]
NG 1DN 10010018051088
20018071093
NG 2DN 100400210914105
NG 4DN 160400210897100
8003201459127
NG 7DN 1607002901459160
14007502619196
NG 10DN 16010004002209205
DN 200200011404909604
NG 15DN 200150011204408591
300011205915631
NG 20DN 200200011404759600
400011406759654
NG 25DN 250250011604999620
500011407622680