Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Asortiman ACO Slot kanala uključuje kanale za sve uobičajene primjene i sve tipove podnih obloga (beton, keramičke pločice ili epoksi smole). Odabir odgovarajućeg kanala je jednostavan. Jedinstvena varijabilnost cijelog programa olakšava odabir kanala koji odgovara specifičnim zahtjevima kupca. Dužina kanala, dubina i pozicija izljeva samo su neki od parametara koji se mogu mijenjati, i bez obzira na varijacije, u većini slučajeva ne utiču na vrijeme isporuke.

ACO Slot 20 kanal za odvodnju

Karakteristike proizvoda:
 • Protočno dno V-presjeka bez zadržavanja vode
 • Spoj preko prirubnice, NBR brtve i vijaka
 • Ispunjen zaštitni rub
 • Nosivost kanala do C250 prema BAS EN 1433
 • Nehrđajući čelik kvalitete AISI 304 ili AISI 316L
 • U potpunosti pasivizirano tijelo kanala
Prednosti sistema
 • Idealan za odvodnju voda od pranja ili kao vodena barijera između suhih i mokrih područja
 • Modularni sistem omogućava prilagođavanje ugrađenoj opremi i uklapanje u postojeći raspored keramike
 • Dno kanala V-presjeka omogućava veću brzinu protoka, samim tim veći je efekat samočišćenja

Livena pokrovna rešetka za slot 20

 • Higijenski dizajn
 • Elektropolirana završna obrada
 • Klasa nosivosti M125
 • Protuklizna

Gredičasta pokrovna rešetka za slot 20

 • Higijenski dizajn
 • Pikopasivizirana završna obrada
 • Klasa nosivosti R50, M125 ili C250
 • Protuklizna ili ne

Heelsafe pokrovna rešetka za slot 20

 • Pikopasivizirana završna obrada
 • Klasa nosivosti L15

Volcano pokrovna rešetka za slot 20

 • Elektropolirana završna obrada
 • Klasa nosivosti L15
 • Protuklizna

Mrežasta pokrovna rešetka za slot 20

 • Elektropolirana završna obrada
 • Klasa nosivosti L15
 • Protuklizna ili ne

Qudratto pokrovna rešetka za slot 20

 • Pikopasivizirana završna obrada
 • Klasa nosivosti L15

Slot pokrovna ploča za slot 20

 • Pikopasivizirana završna obrada
 • Klasa nosivosti M125
Kanal sa ili bez integrisanog pada
Kanal L - ugaoni element
Kanal T oblika
Kanal sa krajnjim ispustom dužine 500 mm
Kanal sa centralnim ispustom dužine 500 ili 1000 mm

Slot kanal sa higijenskim slivnikom i prirubnicom za ljepljenje hidroizolacije


Slot kanal sa higijenskim slivnikom


Kao jedan od svjetskih lidera u oblasti odvodnje, ACO grupa je svjesna krucijalnog značaja kojeg odvodnja ima u komercijalnoj prehrambenoj industriji.

Cijenimo sigurnost hrane, higijenu i kontrolu troškova te smatramo da su to vitalni faktori, ali smo, također, svjesni da su za mnoge sistemi za odvodnju izvan vidokruga, a time i izvan opsega ozbiljnijeg razmatranja.

Kao rezultat toga, mnogi sistemi odvodnje su neadekvatno dizajnirani. U najboljem slučaju to dovodi do visokih troškova za čišćenje i održavanje, a u najgorem slučaju može dovesti do kontaminacije hrane, zatvaranja pogona i velikih gubitaka – ili čak gašenja poslovanja. Kao kompanija sa motom „ACO budućnost odvodnje“, odlučni smo to promijeniti podizanjem kvaliteta higijenske odvodnje, te poboljšanja standarda u svakom dijelu procesa.


ACO HygieneFirst filozofija simbolizuje posvećenost najvišim higijenskim performansama. Pri izradi svojih proizvoda ACO strogo vodi računa o higijenskim zahtjevima i načelima projektovanja za opremu koja dolazi u kontakt sa hranom, a koje podni odvodi treba da ispunjavaju u svrhu postizanja potpune higijenske učinkovitosti.