Površinske vode na parkiralištima, benzinskim pumpama ili drugim prometnim zonama sadrže zauljene čestice koje su potencijalna opasnost za okolinu. ACO nudi sisteme za odvajanje naftnih derivata (zauljenih čestica) koji garantuju optimalno prečišćavanje vode prije nego bude ispuštena u prirodu ili kanalizaciju.