Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ACO kao svjetski lider u tehnologiji odvodnje je razvio specijalne proizvode za odvodnju tunela i prateću infrastrukturu. Različiti klimatski uvjeti u tunelima i lokalne karakteristike zahtijevaju ekološka i ekonomska rješenja. ACO sistemi za odvodnju tunela obuhvataju kako standardne proizvode kao npr. kanal za odvodnju Monoblock T tako i projektno-specifična rješenja.

Najviša kvaliteta za maksimalnu sigurnost

ACO posjeduje iskustvo, kvalitet i inovativnost, da svojim proizvodima i rješenjima odgovori visokim sigurnosnim standardima koji se zahtijevaju prilikom moderne gradnje tunela. Naši kvalitetni proizvodi su od velike pomoći kako projektantima, tako i sektoru za upravljanje i održavanje tunela u cilju povećanja udobnosti i sigurnosti u tunelima. Time naš slogan „ACO grupa – u jaku familiju se možete pouzdati“ dobiva posebno značenje za korisnike tunela.

U slučaju požara u tunelu, vrijeme je ključni i odlučujući faktor prilikom spašavanja ljudskih života i imovine. Švajcarske i evropske norme propisuju sigurnosni sistem za odvodnju tunela sa šlic kanalima od polimernog betona velike ulivne moći i specijalnim sifonskim vatrozapornim šahtovima, koji osiguravaju sigurnu odvodnju opasnih i zapaljivih tečnosti u slučaju nesreće u tunelu, te onemogućavaju širenje požara, gasova i eksplozija unutar i između tunelskih cijevi. Ovaj sistem ograničava zone požara na 50 metara dužine. Linijska odvodnja u formi šlic kanala predstavlja najoptimalnije rješenje za brzo uklanjanje opasnih i zapaljivih tečnosti sa saobraćajne površine. Ograničene požarne zone sprječavaju širenje požara i zapaljivih tečnosti u ostale dijelove tunela ili druga vozila. Na taj način požar ostaje ograničen u požarnoj zoni i time se olakšava njegova kontrola, te smanjuje rizik kako za učesnike u saobraćaju, tako i za spasioce. Istovremeno se smanjuje obim štete na tunelskoj konstrukciji i infrastrukturi.

Ovaj sistem u potpunosti ispunjava sve zahtjeve u skladu sa Direktivom 2004/54/EC Evropskog parlamenta od 29.04.2004 kojom su propisani minimalni sigurnosni uslovi za tunele i kapacitetom odvodnje u slučaju havarije od 100 l/s u roku od 5 min.

S obzirom da je sistem od polimernog betona u potpunosti otporan na sve agresivne uticaje posipnog materijala, soli, sulfata itd., njegova je trajnost min 50 godina, što znatno pojeftinjuje troškove održavanja, te se u analizi troškova ugradnje i eksploatacije tunela dobiva kao najekonomičnije rješenje.

ACO polimerni beton za tunele ispunjava klase vatrootpornosti A2-s1, d0, M0, A1, BKZ 5.2, CI I.

 • Materijal od kojeg je izrađen Monoblock (polimerbeton - lagan, otporan na starenje, visoko stabilan, ne korodira, otporan na mraz, soli i hemikalije)
 • V-presjek za optimalne hidrauličke sposobnosti
 • Varijabilno povišenje ruba 3 i 7 cm
 • 25 % više prostora u presjeku tunela zahvaljujući maloj građevinskoj širini kanala
 • Integrisana brtva
 • Građevinska dužina kanala 2 m
 • Ivičnjak sa integrisanim odvodom
 • Iz polimernog betona
 • Klase nosivosti D400, prema BAS EN 1433
 • Visoke otpornosti i trajnosti
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje ivičnjaka
 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki ulivni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za reviziju i čišćenje kanala
 • Idealan za poprečnu odvodnju saobraćajnica
 • Kanal iz polimerbetona sa monolitnom rešetkom
 • Proizvodi se u tri nazivne širine
 • Siguran od krađe ili loma rešetke
 • Diskretni ulivni otvori za sve slivne površine
 • U natur (prirodnoj boji polimerbetona) ili antracit boji
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju iz armiranog betona sa ili bez integrisanog taložnika
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • BEGU poklopac klase nosivosti D400 prema BAS EN 124
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju iz polietilena sa integrisanim taložnikom
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda bez dodatnog betoniranja
 • Poklopac klase nosivosti A15, B125 ili D400 prema BAS EN 124
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858
 • Koalescentni separator lakih tečnosti za ugradnju u zemlju sa integrisanim taložnikom
 • Efekat prečišćavanja: klasa I
 • Otporan na djelovanje uzgonskih sila podzemnih voda
 • Konstruisan, proizveden i ispitan u skladu sa BAS EN 858
 • Klasa nosivosti D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1000 mm
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od polimernog betona
 • Primjena kao aktivna zaštita od povrata kod separatora
 • Primjena kod površinske odvodnje
 • Odvodnja i zaštita od povrata crne ili sive otpadne vode iz 1 ili 2 stambene zgrade, komercijalnih ili industrijskih objekata
 • Klasa nosivosti D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1000 mm, 1500 mm (veće dimenzije na zahtjev)
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od armiranog betona
 • Primjena u hotelima i njegovalištima
 • Industrijske zone
 • Parking prostori i skladišta
 • Kišni retencioni bazeni
 • Iza separatora masti, npr. priprema hrane
 • Iza separatora naftnih derivata npr. vanjske autopraonice, benzinske stanice, auto otpad ...
 • Klasa nosivosti B125 ili D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 1100 mm, duo sistem pumpi
 • Izrađeno od PE-HD
 • Primjena u hotelima i njegovalištima
 • Industrijske zone
 • Parking prostori i skladišta
 • Površinska odvodnja
 • Iza separatora masti, npr. priprema hrane
 • Iza separatora naftnih derivata npr. vanjske autopraonice, benzinske stanice, auto otpad ...
 • Klasa nosivosti A15; B125; D400
 • U skladu sa BAS EN 12056 i BAS EN 752
 • Svijetli otvor okna 900 mm
 • Jedna ili dvije radne pumpe
 • Izrađeno od PE-HD