ACO Separatori masti

Područje primjene separatora masti:
 • Hoteli
 • Restorani
 • Menze
 • Kantine
 • Mesnice
 • Klaonice
 • Tvornice za preradu mesa i salama
 • Bolničke kuhinje
 • Tvornice konzervirane hrane
 • Kuhinje sa roštiljima, pečenom i prženom hranom
 • U proizvodnji pomfrita i čipsa
 • Pržionice kikirikija
 • U proizvodnji gotovih jela
Kada se koriste separatori masti?

Uzročnici nastajanja otpadnih voda u industriji moraju kroz odgovarajuće mjere primarne obrade voditi računa o tome da tvari i tečnosti koje šire štetna i opterećujuća isparavanja i neugodne mirise, napadaju građevinske materijale i uređaje za odvodnjavanje ili ometaju rad, ne dospiju u javnu kanalizaciju.

U pogonima u kojima nastaju otpadne vode koje sadrže masnoće treba prema BAS EN 1825/DIN 4040-100 ugraditi separatore masti, kako bi se osiguralo zadržavanje masti i ulja organskog porijekla iz onečišćene vode. To vrijedi npr. za kuhinjske pogone i pogone za preradu mesa.

Iza svakog separatora masti koji je ugrađen ispod nivoa uspora (u pravilu nivoa kolovoza) mora biti predviđena slobodno stojeće prepumpna stanica sa dvije pumpe ili prepumpno okno sa dvije pumpe.

Zbog velikog broja specifičnih zahtjeva na terenu potrudili smo se i pripremili široku paletu proizvoda, kao što su separatori masti, prepumpne stanice i gotova prepumpna okna za ugradnju u tlo ili za slobodno stojeću montažu.

Svi naši separatori masti proizvode se prema važećim normama BAS EN 1825 i DIN 4040-100.

BAS EN 1825-1:2008

Separatori masti - 1. dio:

Principi projektovanja, izvedba i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta. Područje primjene: komunalne otpadne vode.

BAS EN 1825-2:2008:

Separatori masti - 2. dio:

Izbor nominalne veličine, instalacija, rad i održavanje. Područje primjene: komunalne otpadne vode.

BAS EN 124

Poklopci za slivnike i kontrolna okna za saobraćajne i pješačke površine - Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označavanje, upravljanje kvalitetom.

BAS EN 476

Opšti zahtjevi za dijelove koji se upotrebljavaju u odvodnim cijevima, odvodnji i kanalizaciji za gravitacione sisteme.

BAS EN 206-1

Beton - 1. dio:

Specifikacije, svojstva, proizvodnja i usklađenost.

BAS EN 50014

Električni uređaji za potencijalno eksplozivne atmosfere - opšti zahtjevi.

Dimenzioniranje se vrši u skladu sa BAS EN 1825-2.
Moguća su tri načina dimenzioniranja:

 • Kuhinjska oprema
 • Broj obroka
 • Broj grla u klaonicama

Nakon odabira metode proračuna, unesite tražene podatke na za to predviđena mjesta u svrhu daljeg procesuiranja podataka u skladu sa posljednjim smjernicama iz BAS EN 1825.

Za dimenzioniranje u skladu sa normom možete koristiti i našu aplikaciju "ACO online asistent za dimenzioniranje separatora masti" ili kontaktirajte naš stručni tim za tehničku podršku.Separatori masti moraju se crpati u redovnim intervalima od strane specijaliziranog vozila za pražnjenje.

Sistem stepenovanja nadogradnje omogućava da se neugodnosti zbog neprijatnog mirisa reduciraju ili izbjegnu za vrijeme pražnjenja i čišćenja.

Što je veći stepen nadogradnje lakše je sprovoditi pražnjenje i čišćenje separatora masti.

Dostupni stepeni nadogradnje i dodatne pogodnosti koje oni nude prilikom čišćenja i pražnjenja objašnjeni su za svaki separator masti posebno.