Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Globalne klimatske promjene uzrokuju učestalu pojavu ekstremnih vremenskih prilika, kao što su suše i olujne kiše. U kombinaciji sa ubrzanom urbanizacijom, za koju se predviđa udvostručenje do 2050., klimatske promjene stavljaju urbane kanalizacione sisteme pred nove izazove. Stoga se industrijski i komercijalni projekti moraju pažljivo analizirati uz povećanje svojih kapaciteta za upravljanje površinskim vodama - prihvat i odvodnju, pročišćavanje i ponovnu upotrebu vodenih resursa u svrhu smanjenja i kontrole rizika za život i zdravlje ljudi, sigurnost njihove imovine, kao i eko sistema.

ACO nudi rješenja nove generacije za upravljanje površinskim vodama, koja kontrolišu tok vode od njenog prihvata i odvodnje, do pročišćavanja, zadržavanja i kontrolisanog ispuštanja u prirodnu sredinu, kako bi se ponovo uspostavio prirodni ciklus kruženja vode. Naša održiva sistemska rješenja su praktična, ekonomski isplativa i pomažu u upravljanju vodom, te sigurnosti ljudi i okoline.

Kako počinje upravljanje kišnicom i očuvanje vode?

Oborinske vode koje je potrebno tretirati nužno je što prije prikupiti sa površine pomoću sistema za odvodnju koji osiguravaju sigurnost i komfor za ljude, objekte i saobraćajnice u neposrednoj blizini. ACO nudi širok program kanala za odvodnju, dizajniranih za optimalan učinak u skladu sa zahtjevima svakog pojedinačnog projekta.

Kakve se vode moraju prečišćavati?

Površinske vode sa parkirališta, benzinskih pumpi, autopraonica ili drugih saobraćajnih površina sadrže naftne derivate i mulj opterećen teškim metalima i drugim štetnim tvarima, koja predstavljaju potencijalnu opasnost ukoliko uđu u kanalizacioni sistem ili prirodni vodotok čime dolazi do zagađenja tla i podzemnih voda, a samim time i cjelokupnog ekosistema.

Kada se oborinske vode moraju zadržavati?

Spremnici, regulacioni elementi i drugi uređaji za zadržavanje osiguravaju da prikupljena oborinska voda i/ili tehnološke vode koje se tretiraju ostanu u sistemu odvodnje kako bi ih se potom moglo kontrolisano ispustiti. Na taj se način povećava stepen zaštite i sigurnost objekta kod ekstremnih padavina ili kod rukovanja opasnim tečnostima.

Kako se voda ispušta na kontrolisani način?

Pumpe, prepumpne stanice i elementi za regulaciju protoka prenose prikupljenu i obrađenu vodu u spremnik kao što su kanalizacioni kolektor, odvodni kanal ili prirodni recipijent. Na taj način se dolazi do kontrolisanog ispuštanja vode u prirodnu sredinu kako bi se ponovo uspostavio prirodni proces kruženja vode.