ACO Bosna i Hercegovina

 

Profesionalne kuhinje su izuzetno užurbana okruženja sa potencijalno mokrim i masnim podovima zahvaljujući velikoj količini tečnosti korištenoj pri procesima kuhanja i čišćenja, koje su nerijetko kipuće. Otpadne vode mogu sadržavati masnoće koje su glavni uzrok začepljenja cijevi i ne smiju se ispuštati u kanalizacijski sistem. Kombinacija ovih činjenica utiče na sigurnost hrane, operativne troškove, kao i zdravlje i sigurnost zaposlenih.

ACO rješenja su dizajnirana da efikasno i sigurno odvedu i obrade površinske procesne vode. Prilikom dizajniranja naših proizvoda posebnu pažnju pridajemo smanjenju rizika kontaminacije hrane.


  • Slivnici za tačkasto odvodnjavanje komercijalnih kuhinja
  • Higijenski dizajn slivnika i rešetke prema BAS EN 1672
  • Dimenzije rešetke 200 x 200 mm ili 250 x 250 mm
  • Protok slivnika do 1,6 l/sec (FHD 142) ili do 3,5 l/sec (FHD 157)
  • Mogućnost prihvata hidroizolacije
  • Teleskopski podesiva visina
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L

  • Podni slivnik kompaktnog dizajna od nehrđajućeg čelika
  • Idealno rješenje za rekonstrukcije
  • Fleksibilna ugradnja zahvaljujući okretnom i po visini podesivom ramu za rešetku
  • Izvadivi sifon za jednostavno čišćenje i održavanje
  • Predviđen za cementne podove, podove na bazi smola ili keramiku

  • Kanali za odvodnjavanje kuhinjskih podova
  • Higijenski dizajn kanala, rešetke i slivnika prema BAS EN 1672
  • Protuklizne elektropolirane rešetke
  • Protok kanala do 6,4 l/sec po izlivu
  • Pad integrisan u tijelo kanala
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
  • Mogućnost izrade po mjeri

  • Linijski kanali sa rešetkom širine 125 ili 200 mm za odvodnjavanje industrijskih podova prema BAS EN 1253
  • Protok kanala do 4,2 l/sec (Modular 125) ili do 6,4 l/sec (Modular 200) po izlivu
  • Pad integrisan u tijelo kanala
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
  • Mogućnost izrade po mjeri
  • Zaštitni rub širine 15 mm
  • Za opterećenje do C250 prema BAS EN 1433

  • Linijski kanali sa šlic otvorom za odvodnjavanje industrijskih prostora
  • Širina šlic otvora 20 mm sa zaštitnim rubom 15 mm
  • Protok kanala do 4,2 l/sec po izlivu
  • Pad integrisan u tijelo kanala
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
  • Mogućnost izrade po mjeri
  • Za opterećenje do C250 prema BAS EN 1433

  • ACO Pipe cijevi za gravitacionu odvodnju, pod pritiskom ili vakuum odvodnju prema BAS EN 1124
  • Dostupne u kvalitetu nehrđajućeg čelika AISI 304 ili AISI 316L
  • Testirano i odobreno za pritisak do 0,7 bara ili 2,0 bara prema BAS EN 1124
  • Visoka stabilnost i trajnost, nizak koeficijent istezanja

  • Betonski
  • Polietilenski
  • GRP (plastika armirana staklenim vlaknima)
  • Od nehrđajućeg čelika

  • Pouzdano i ekonomično podizanje vode u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima
  • Garantovana zaštita od povrata vode, čak i prilikom izlijevanja kanalizacije
  • Izrađena od polimernog betona, armiranog betona ili od PE-HD
  • Klase opterećenja od A15 do D400

  • Za masne fekalne vode
  • Za prepumpavanje otpadnih voda
  • Zaštita od povratnog toka
  • Fabrički montirano, spojeno, testirano i spremno za ugradnju
  • Pouzdan, tih, lagan i brz za ugradnju

  • Ivičnjaci za zaštitu zidova od udaraca, vode i hemijskih uticaja
  • Pogodni za sve procesne zone, nove ili postojeće pogone
  • Izrađeni od polimernog betona ili nehrđajućeg čelika AISI 316L
  • Dizajnirani da ispunjavaju higijenske standarde prema EHEDG smjernicama
  • Dostupni u više izvedbi

TOP