Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Prilikom planiranja modernih balkona i terasa potrebna su različita rješenja ovisno o specifičnosti situacije sa instalacijama. Iz tog razloga su ACO balkonski i terasni slivnici inteligentno konstruirani kao modularni sistem. Ovisno o modelu, postoje tijela slivnika sa vertikalnom ili horizontalnom priključnom cijevi, te se ona mogu kombinovatii sa međuelementima odnsono cijelim nizom gornjih dijelova koji pružaju najbolje rješenje odvodnje za svaku strukturu poda. Uz slivnike, tu su i kanali linijske odvodnje od nehrđajućeg čelika.

  • Kanal sa bočnim perforacijama za odvodnju fasade, terase, balkona, ravnih ili zelenih krovova
  • Za pješačko opterećenje
  • Materijal izrade pocinčani ili nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
  • Podesiv po visini pomoću vijaka
  • Šlic kanali za odvodnju terasa, bazena, Wellnessa
  • Širina šlica 8 mm sa zaobljenim zaštitnim rubom
  • Protok kanala do 4,2 l/sek po ispustu
  • Tijelo kanala sa integrisanim padom
  • Nehrđajući čelik AISI 304 ili AISI 316L
  • Mogućnost izrade po mjeri