ACO Vam nudi kompletno rješenje za drenažu autoputeva. Pored tačkastog i linijskog odvodnjavanja, vodimo računa i o tetmanu površinskih voda.


 • Kanal sa monolitnom rešetkom za najveća opterećenja
 • Veliki upojni otvori za efikasnu odvodnju
 • Kanal otporan na soli, hemikalije i lom
 • Tipski elementi za pristup i čišćenje
 • Idealan za poprečnu odvodnju prometnih saobraćajnica
 • Sigurnost od krađe ili loma rešetke
 • U natur ili u antracit boji

 • Kanal od polimernog betona sa rešetkom za velika opterećenja
 • Proizvodi se u četiri nominalne širine
 • Zaštitni rub i rešetka od livenog željeza
 • Klasa opterećenja do F900, prema BAS EN 1433
 • Powerlock sistem zaključavanja rešetke