Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Komercijalne kuhinje su vrlo prometna okruženja sa potencijalnim vlažnim i masnim podovima zbog izobilja tečnosti koje se koriste pri kuhanju ali i u procesu čišćenja, koje su često vrlo tople! Otpadne vode takođe mogu da sadrže masnoće koje su često uzrok zapušenja cijevi i ne mogu se ispuštati u sisteme za otpadne vode. U kombinaciji ovi faktori mogu da utiču na bezbjednost hrane, operativne troškove i zdravlje i bezbjednost uposlenika.

  • ACO higijenski slivnik - fiksna visina
  • ACO higijenski slivnik - podesiv po visini
  • ACO higijenski slivnik - gornji dio
  • ACO higijenski slivnik - element za nadvišenje
  • Rešetke
  • Dodatni pribor

  • ACO cijevi - ravni elementi
  • ACO cijevi - fitinzi
  • ACO cijevi - račve
  • Dodatni pribor


Referentni objekti