Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Sunnyland Trebević

Sunnyland je zabavni park, smješten na obroncima olimpijske planine Trebević. U sklopu parka nalazi se restoran Oxygen, cafe Noova, sa elementima odvodnje prema visokim higijenskim standardima za prostorije pripreme obroka, kao i tretman prikupljene otpadne vode.

Izvođači radova su bile firme HMI Inženjering d.o.o., Invel d.o.o. i Instalater d.o.o. iz Sarajeva.

Vrijednost radova: 61.880,00 KM.

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći ACO proizvodi:

  • Biotip 80 ES
  • ACO Lipumax P
  • ACO Oleopator C
  • ACO InDrain Box 200 kanali
  • ACO Multidrain V150 S kanali sa Drainlock rešetkama