Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Punionica vode VIVIA

Izvor vode Vivia nalazi se u Raševskom kraju, u potpuno prirodnom okruženju, sakriven u podnožju visokih hridi u narodu poznatih kao Sokolovina – vijekovnom gnjezdištu sokolova, u podnožju planine Udrč, u sjeveroistočnom dijelu BiH. Kao najizdašniji od mnogobrojnih u tom kraju, izvor Vivie izliva se u rijeku Drinjaču, koja se zajedno sa Jadrom, 8 km dalje, uliva u rijeku Drinu.

Ljubav prema tom kraju, ljudima i prirodnim bogatstvima, odredila je čitavu filozofiju same kompanije. Poštovati prirodu, čuvati je i koristiti resurse sa velikom pažnjom i ljubavlju.

Stjenovitom prirodom zaštićena od zagađivanja, nedoticana od ljudi, Vivia zadržava svoj konstantan kvalitet od izvora do nas.

Rezultati detaljnih naučnih istraživanja pokazali su da je izvor Vivie, koji postojano teče i potpuno je stabilan i zaštićen od svih spoljnih uticaja, po svojim karakteristikama i kvalitetu prava rijetkost na daleko.

Vitinka je danas jedan od najvećih i najpoznatijih brendova u regionu, ponos privrede Bosne i Hercegovine. Jedan su od najvećih i najznačajnijih proizvođača mineralne i izvorske vode i osvježavajućih bezalkoholnih napitaka na domaćem tržištu. Izgradili su savremene pogone za punjenje koji, svojim kapacitetom i visokim stepenom kontrole kvaliteta, predstavljaju potencijal ne samo za BiH, već i za cijeli region. 

Obzirom da proizvodnja i punjenje pića za ljudsku upotrebu zahtijeva strogo poštivanje visokih higijenskih standarda, investitor se obratio nama za pomoć pri odabiru sistema za odvodnju u proizvodnom pogonu.

Komunikacija na relaciji Investitor - ACO - Projektant je bila konstantna za vrijeme projektovanja i izvođenja radova. Najveći zahtjevi investitora su bili u prostoriji C.I.P.-a, gdje je trebalo na efikasan i higijenski način odvesti velike količine vode koja je uz to zasićena kiselinama i pri temperaturi od 95°C.

Dizajnirali smo kanalicu za odvodnju širine 300 mm, dubine 350 mm u klasi materijala AISI 316, a sve je priključeno na ACO odvodnje cijevi od inox-a AISI 316. Ostale pozicije u proizvodnom pogonu su bile manje zahtjevne, a sve su riješene ACO box kanalima klase materijala AISI 316 i kompletan cijevni razvod odvodnje i ozrake je urađen sa ACO pipe AISI 316 u promjerima DN100, 150 i 200.

Obzirom na dužine pojedinih linija kanala, radi lakšeg transporta, kanalice su isporučene u segmentima maksimalne dužine od 4 m. U svrhu postizanja potpuno higijenskog dizajna kanala, ACO stručni tim je izveo varenje spojeva kanala na licu mjesta pri čemu je spojni var pikopasiviziran.

Kompletan program ACO kanala i slivnika ispunjava sve zahtjeve HACCP koji su integrisani u sisteme kontrole sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje i distribucije. ACO sistemi za odvodnju u postrojenjima za proizvodnju i procesuiranje hrane izrađuju se u skladu sa smjernicama EHEDG-a (The European Hygienic Engineering & Design Group).

Galerija

Na objekat su isporučeni slijedeći proizvodi:
  • ACO Box kanali
  • ACO FHD slivnici 218
  • ACO Pipe cijevi